Постоянният Свещен Синод на Еладската Църква: Сътрудничество с държавата за богослуженията по време на Страстната и Светлата седмица

In other languages: GR

Превод: Йордан Георгиев

Вчера и днес, на 06 и 07 април 2021 г., Постоянният Свещен Синода (ПСС) на Еладската Църква заседава чрез видеоконферентна връзка на своята 164-та синодална сесия, под председателството на Блаженейшия Архиепископ на Атина и на цяла Гърция г-н г-н Йероним II.

ПСС реши да си сътрудничи с компетентните държавни власти за намиране на най-доброто решение за функционирането на Свещените Храмове и Свещените Обители, по-специално през периода на Светата и Велика Седмица (Страстна седмица – Бел. прев.), както и през Светлата такава, при спазването на ограничителните здравни мерки.

Освен това, ПСС одобри командировките на клирици, обсъди въпросите на Свещените Митрополии и на Синодалните комисии както и текущи такива от служебен характер.

Накрая, ПСС реши да се събере отново през месец април в седмицата преди Неделя Ваия (Цветница).

От Постоянния Свещен Синод на Еладската Църква

Източник: Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal