Постоянният Свещен Синод на Еладската Църква ще заседава чрез видеоконферентна връзка на 06 – 08 април 2021

In other languages: GR

Превод: Йордан Георгиев

Постоянният Свещен Синод на Еладската Църква ще заседава чрез видеоконферентна връзка на 06 и 08 април 2021, на своята 164-та Синодална сесия, за да разгледа въпросите от текущия дневен ред.

От Свещения Синод на Еладската Църква

Източник: Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος


 

Donate to Doxologia INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

 

Follow us on Twitter:

@doxologiainews

 

Follow us on Facebook page:

@doxologiainfonews

 

Join our Facebook group:

@doxologiainfonews.group

 

Follow us on Instagram:

@doxologiainfonews

 

Follow us on ВКонтакте:

@doxologiainfonews

 

Join our Telegram channel:

@doxologiainfonews

 

Subscribe to us on YouTube:

@doxologiainfonews


✎ КОМЕНТАРИ • COMMENTS ✎