Обръщение на Главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи по случай настъпването на свещения месец Рамазан

Скъпи братя мюсюлмани,

Уважаеми сънародници,

Отново сме на прага на Рамазан, месецът на Корана и говеенето, но заедно с това и месецът на благодатта и опрощението. Говеенето в Рамазан не означава само лишаване от храна и напитки. Говеенето е начин за самовъзпитание и самоконтрол, което е основно средство за постигане на духовно извисяване и подобряване на човешкия морал. Говеенето в Рамазан означава завръщане към основните човешки ценности, които са заложени в човешката природа, но те трябва да бъдат преоткривани и поддържани. Рамазан също е месец на благодеянието, което се изразява в раздаването по пътя на Аллах – материалната помощ за социално слабите е само един от начините за извършване на добрини.

Участието в кампанията за ислямското образование е добър повод за постигане на задоволството на Аллаху теаля, защото по принцип този месец е характерен с четенето и обучението.

Аллах да приеме ибадета ви, да ви дари с крепко здраве и да напътства целия български народ! И час по-скоро да премахне заболяването от коронавирус от всички хора!

Източник: Главно Мюфтийство на Република България

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal