На 07 април преди 121 години излиза първият брой на Църковен вестник

Автор: Александър Иванов

На 07 април преди 121 години излиза за първи път от печат официалният орган на Православната Църква в България – Църковен вестник.

„Църковен вестник се явява да запълни една празнина, която отдавна се чувства. Чужд на всякакви страсти и далеч от всякакви политически тенденции, той си туря за задача да сужи на Светата Православна Българска Черква и на Отечеството, чиито интереси са едни и неразделни“ – така започва уводната статия „Наместо програма“ в Църковен вестник през 1900. В протокол №2 от заседанието на Свещения Синод на Българската Патриаршия от 5 февруари 1900 е записано:

„ Предвид, че отдавна се усеща належащата нужда от един Синодален орган, който без да носи какъвто и да било политически партизански характер, зорко да бди за интересите на Светата Българска Църква, както и да разпространява между духовенството и благочестивото население здрави и полезни познания от религиозен и нравствено-религиозен характер, Свещеният Синод реши да основе такъв и редакцията му да повери на Д. Мишев, нинешний главен секретар на Светата Българска Екзархия, познат по своето усердно служение на Църквата и по своето вещо перо и здрави начала… При това реши се да се уведоми последний и да се прикани, ако би че приеме, с предварителното разрешение на Негово Блаженство, да дойде тук, за да се обмисли върху програмата на вестника и всички други въпроси по материалната му страна, както и да се определят условията на неговото служение.“

На заседание на Свещения Синод от 17 февруари 1900, Протокол № 10, са разисквани и решени следните въпроси: програмата на бъдещия вестник – „Църквата и нейните интереси в най-широк смисъл; благочестието и добрите нрави на паството ѝ; разясняване полезни знания от религиозен и нравствено-религиозен характер“ и др. Освен седмичен вестник да се издава и четиримесечно приложение („Библиотека“), което да „обема статии със съдържание по българската църковна история и църковна археология, по богословските предмети, проповеди, църковни разкази“ и пр. Редактирането на вестника да се възложи на Д. Мишев за период от 4 години, като му се требва годишно възнаграждение в размер на 7200 лв. Бъдещият синодален орган да се нарича „Църковен вестник“ и първият му брой да излезе в началото на месец април 1900. Първоначалният тираж на вестника да бъде 2500 екземпляра, които ще се разпространяват чрез абонамент“. Гласувана била и годишна сума, която трябвало да се изплаща като хонорар на външни сътрудници.

„След бърза и трескава подготовка, на 7 април 1900 излязъл първият брой на „Църковен вестник“, отпечатан в печатницата на Хр. Г. Бъчеваров в София. На първата му страница била публикувана уводна статия под заглавие „Наместо програма“, в която подробно се разглеждала целта на синодалния орган. Коментарът е излишен, защото тази платформа, макар и формулирана преди повече от един век, още продължава да звучи актуално“ – пише църковният историк доц. д-р Христо Темелски.

В продължение на повече от един век „Църковен вестник“ достойно изпълнява ролята си на официален печатен орган на Православната Църква в България, въпреки преживяните четири войни (Балканска, Междусъюзническа, Първа и Втора световна), многобройните кризи (икономически н политически), различните политически режими (в това число и атеистически) и т. н. Да се надяваме, че той ще продължи „да бъде словесен образ и амвон на Православието в България“ и през новото хилядолетие и новия XXI век.


 

Donate to Doxologia INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

 

Follow us on Twitter:

@doxologiainews

 

Follow us on Facebook page:

@doxologiainfonews

 

Join our Facebook group:

@doxologiainfonews.group

 

Follow us on Instagram:

@doxologiainfonews

 

Follow us on ВКонтакте:

@doxologiainfonews

 

Join our Telegram channel:

@doxologiainfonews

 

Subscribe to us on YouTube:

@doxologiainfonews


✎ КОМЕНТАРИ • COMMENTS ✎