Καθεδρικός Ναός Αγίου Μηνά Ηρακλείου / Катедрален Храм на Свети Мина, Ираклион

In other languages: GR

Автор: Йордан Георгиев

Днес на 17 април 2021 г. излезе новото Общо министерско решение на министерство на образованието и вероизповеданията и министерство на здравеопазването на Гърция. Съгласно новото решение максималният брой вярващи, които могат да присъстват на Божествените Литургии на Преждеосветените дарове в сряда (21 април) и петък (23 април) и на Божествените Литургии на Свети Йоан Златоуст в Събота на Свети Лазар (24 април) и Неделя на Вайя/Цветница (25 април) не може да бъде повече от 20 души в един храм.

Решението е в сила от 06:00 ч. на 19 април до 06:00 ч. на 26 април 2021 г. За периода на Страстната и Светлата седмица ще бъдат издадени други Общи министерски решения с оглед актуалната към онзи момент пандемична обстановка.

През останалите дни през този период ще бъдат сила двете епидемиологични равнища. Там, където има „много висока пандемична опасност“ храмовете ще работят без присъствието на вярващите, при затворени врата, а там – където тя е „висока“ могат да съучастват на богослуженияте до 9 вярващи.

Глобата за религиозния служител (свещеник, имам, равин, пастор и пр.) при неспазване на мерките за ограничаване на коронавирусната пандемия е 1500 евро.

Тук може да прочетете цялото Общо министерско решение за всички обществени затворени места в Гърция:

ΦΕΚ 17 Απριλίου – 26 Απριλίου 2021 by Doxologia INFONEWS on Scribd

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal