Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи уважи Тържественото заседание при откриването на XLV Народно събрание | СНИМКИ

Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи и главният секретар на Главното мюфтийство Джелал Фаик бяха гости на Тържественото заседание, с което беше открито 45-отото Народно събрание.

Духовният водач на мюсюлманите в България, заедно с представители на другите религиозни общности у нас, уважи традицията да присъства на церемонията, на която новоизбраните депутати полагат клетва.

Общите усилия за запазването на толераността, разбирателството и сплотяването на българското общество са ключови за сътрудничеството между Главното Мюфтийство и Народното събрание. Основните човешки права като равенството, правото на самоопределяне, както и религиозните свободи са неизменна част от демокрацията и са залегнали в Конституцията на Република България.

Източник: Главно мюфтийство на Република България

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal