Близостта – тема на първия Световен ден на бабите и дядовците, и на възрастните хора

„Аз съм с вас през всичките дни“ (срв. Мат. 28:20) е темата на първият Световен ден на бабите, дядовците и възрастните, който ще бъде отбелязан в неделя, 25 юли. Това съобщи в нота Ватиканския пресцентър.

Избраната тема „възнамерява да изрази близостта на Господ и Църквата към живота на всеки възрастен човек, особено в това трудно време на пандемия – се чете в нотата. „Аз съм с теб през всичките дни“ също е обещание за близост и надежда, която млади и възрастни могат заедно да изразяват. Всъщност, не само внуците и младите хора са призовани да присъстват в живота на възрастните хора, но също така възрастните хора, бабите и дядовците имат евангелизираща мисия, да известяват, да се молят и предават вярата на новите поколения“.

За да насърчи честването на Деня в местните църкви, движения и асоциациии, ватиканското ведомство за миряните, семейството и живота ще предложи, от средата на юни, някои пастирски помощни средства, които ще бъдат достъпни на уебсайта www.amorislaetitia.va

Източник: Vatican NEWS

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal