Ψήφισμα του Ζωγραφείου Λυκείου για τον θάνατο του Νίκου Μαγγίνα

ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1893
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Η Εφοροεπιτροπή της Κοινότητας Σταυροδρομίου, ο Ιδρυτής, η Διεύθυνση και ο Καθηγητικός Σύλλογος του Ζωγραφείου Γυμνασίου-Λυκείου μόλις πληροφορήθηκαν τον θάνατο του μοναδικού και ανεπανάληπτου ομογάλακτου αδελφού, αείμνηστου ΝΙΚΟΥ Μ Α Γ Γ Ι Ν Α ο οποίος βρισκόταν πάντα δίπλα στη Μητέρα Σχολή, προώθησε και στήριξε το έργο του Ζωγραφείου, συγκεντρώθηκαν και πήραν τις ακόλουθες αποφάσεις:

  1. Να εκπροσωπηθούν στη νεκρώσιμη ακολουθία.
  2. Να κατατεθούν άνθη στη σορό του αειμνήστου.
  3. Να κρούει ο 128 ετών κώδωνας της Μητέρας Σχολής για 3 λεπτά την ώρα της κηδείας.
  4. Να γίνει αναφορά στη μνήμη του αείμνηστου στην 1η Διεθνή Μαθητική Συνάντηση Λογοτεχνίας «Η Λογοτεχνία Αλλιώς» την Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021.
  5. Να προγραμματιστεί μια μεγάλη τιμητική εκδήλωση μόλις επιτρέψουν οι συνθήκες στη μνήμη του εκλιπόντος.
  6. Nα γίνει η κηδεία Κοινοτική δαπάνη.
  7. Να δημοσιεύσουν το παρόν ψήφισμα στον ομόγλωσσο Τύπο.

Πηγή: Φως Φαναρίου

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal