Световният съвет на църквите: Икуменическа молитва за Естония, Латвия и Литва (21 март – 27 март 2021)

Превод: Александър Иванов

ХОДАТАЙСТВО

Ние благодарим за:

  • запазването на различните културни практики, литература, музика и природни ресурси в тези страни;
  • верното свидетелство на християните по време на преследване и за тези, които са оцелели по време на окупацията;
  • това как тези държави мирно станаха независими след 1918 и 1991.

Ние се молим за:

  • мирни отношения с Русия и между всички етнически общности по тези земи;
  • заздравяване на старите рани, останали от борбите от XX век;
  • икономическо развитие, което е от полза за всички граждани в тези страни и за тези, които живеят и работят в чужбина;
  • правителствените лидери и всички хора, за да могат заедно да се стремят към справедливост, мир и благоденствие за всички.

МОЛИТВА

Боже, молим се:
събори стените, които все още разделят християните,
и създай единство, според сърцето и волята Ти.
Приеми ни такива, каквито сме, но ни преобрази такива, каквито искаш да бъдем,
и ни помогни да станем квасът на единството и любовта
в нашата страна и по света.

ПЕСЕН

Източник: Световен съвет на църквите

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal