Световният съвет на църквите: Икуменическа молитва за Дания, Фарьорските острови, Финландия, Гренландия, Исландия, Норвегия, Швеция (14 март – 20 март 2021)

Превод: Александър Иванов

ХОДАТАЙСТВО

Ние благодарим за:

  • невероятната красота и пейзажите на гори, езера, планини и ледници;
  • църквите, които се застъпват и прилагат мерки за коригиране на изменението на климата, което е драматично по целия свят;
  • тези, които са отворили вратите и сърцата си за хората, мигриращи по тези земи;
  • подкрепата за справедливост, мир и междурелигиозна работа, която идва от тези страни.

Ние се молим за:

  • бедните и маргинализирани, които се борят в тези богати страни;
  • лични и инвестиционни практики, които подкрепят устойчивостта на околната среда;
  • нарастващата отвореност към превръщането в по-мултиетнически, многоверски общества;
  • богатите, които с богатството си да допринесат за света и за това техните общества да бъдат по-справедливи към всички;
  • църква, която е готова да участва в борбата за правата на коренното население.

МОЛИТВА

Отче, Сине и Душе,
името Ти е повече от едно или три.
Ти си този, който винаги е повече от сумата на всички събрани числа.
Благодарим ти за силите, радостите и вдъхновението.
Нека Светият Дух да живее в нас и в този свят. Амин!

ПЕСЕН

Източник: Световен съвет на църквите

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal