Румънският Патриарх Даниил: 31 години епископско служение и 1 основен приоритет – духовният живот

In other languages: EN – RO

Автор: Александър Иванов

„Приоритетите са много, но на първо място трябва да помислим за духовния живот“ – това бе мисълта, с която Негово Блаженство Румънският Патриарх Даниил пое ръководството на Румънската Патриаршия. По това време той вече имаше 17 години епископско служение.

Изминаха 31 години, откакто той бе ръкоположен за Епископ на Лугож (04 март 1990) със служение като Викарий на Архиепископията на Тимишоара.

Не бива да разделяме Литургията от служението на човека, и служението на човека от Литургията; както не бива да разделяме социалното служение от духовния живот“ – казва много пъти Патриарх Даниил. И разяснява: „Ако развиваме социална дейност без духовна, рискуваме да се секуларизираме, въпреки намерението на социалното служение да е положително.

Под ръководството на Негово Блаженство Румънската Патриаршия е инвестирала над 200 милиона евро във филантропия, мобилизирала е огромни усилия за изграждане и обновяване на места за поклонение, издателска дейност, богословско образование, катехизация и т.н.

Духовният, невидим, неизмерим живот е двигателят, който задейства и постоянно поддържа всички тези инициативи за слава на Бога и за доброто на другите. Доказателствата за това преживяване винаги са видими в богословието, често изразено в проповедите на Патриарха и в насърчителните му слова, особено през последния период на ковид пандемия.

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal