ПРАВОСЛАВНАТА ГЕОПОЛИТИКА НА РУСИЯ – XII ЧАСТ: „Монголското“ евразийство на Хара – Даван Еренжен

Автор: д-р Искрен Иванов – преподавател по международни отношения в Софийския Университет „Свети Климент Охридски“ и гост-изследовател в Тексаския Университет, САЩ. Специализирал е в Университетите на Принстън, Йейл и Делауеър, както и в Университета в Гранада. Гост-преподавател в Университета „Сорбона“, Франция.

Автор е на книгата „Православната геополитика на Русия“ – част от международно изследване, посветено на руското влияние в България. Изследването разглежда начина, по който Москва инструментализира Православието, за да влияе не само върху Православната Църква в България, но и върху политическите нагласи в страната. Зад тези опити за жалост се крие философия, която няма нищо общо с Православната вяра, а по-скоро напомня за неофашистките идеологии от началото на XX век.

* * *

„Монголското“ евразийство на Хара – Даван Еренжен

Както вече беше посочено в изследването, в ядрото на евразийската идея е залегнал мотивът за монголо – татарското наследство като основа на политическия модел в Русия. Малко са онези евразийци, които обръщат повече внимание на тази връзка, без която не биха могли да бъдат разбрани и осмислени и някои съвременни аспекти от руската политика. Затова и Хара – Даван Еренжен и неговите произведения често биват сочени като пример за това по какъв начин историята на татарските монголи повлиява върху формирането на евразийската идея.

Отправна точка в историческия подход на Еренжен е твърдението, че евразийството е уникална и самобитна за Русия идея, която не възниква под влияние на западната философия (ЭРЕНДЖЕН, Евразийство с точки зрения монгола. Евразийская хроника 1928, 28). Политическият модел, който съществува в Западна Европа е неприложим за Русия като основно доказателство за това е неспособността на дореволюционните институции от западен тип да предотвратят идващата революция[1]. Второто основно твърдение на е, че монголите са основната причина, поради която Русия не бива да бъде европеизирана – заради славното минало на Златната орда и завоеванията на Чингиз Хан. Русия, която се обитава и от значително монголско население трябва да изгради политически модел, независим от западноевропейския. В основната на този политически модел трябва да залегнат уникални митове. Например, романо – германската цивилизация черпи вдъхновение от гръцките митове и култура. Те обаче нямат нищо общо с монголските традиции и битие. Затова руският политически модел трябва да интегрира в себе си мита за великото минало на монголите. Следователно руската култура е източна, а не западна, защото няма как монголският степен народ да бъде европеизиран, по същия начин, по който англосаксонците не могат да бъдат русифицирани. И тук Еренжен лансира следната хипотеза – евразийската идея превъзхожда романо – германската култура (ЭРЕНДЖЕН, Евразийство с точки зрения монгола. Евразийская хроника 1928, 20). Основната причина за това отново са монголите – те са свикнали да работят колективно и усърдно, за разлика от западния човек, който е запленен от своя индивидуализъм и търси единствено удобства и материална изгода.

Това колективно действие на вдъхновява и евразийския политически модел. За разлика от западноевропейския при него няма значение колко партии ще управляват хората тъй като акцентът не е върху гласа на отделния избирател, а върху нацията като едно цяло. Вастта над тази нация може да се осъществява и само от една партия, доминирана от ограничен кръг партийна интелигенция. Крайно е необходимо в обществения живот да бъде интегрирана религията. Тя представлява някакъв морален кодекс от норми, които са в състояние да регулират обществените отношения. За Еренжен това е още едно доказателство за превъзходството на евразийската идея тъй като в Западна Европа религията отдавна вече не може да изпълнява ролята на такъв регулатор. Авторът отново набляга на едно характерно за повечето евразийци твърдение – че руското православие е много по-близко до религиите на изтока – будизма и исляма, отколкото до римокатолицизма. Той осъжда категорично насилственото покръстване на монголите – исторически факт, на който никой от останалите евразийци не обръща внимание. В своите исторически изследвания Еренжен одобрява съветския политически модел като пример за политическото устройство на бъдеща Русия с едно важно условие: комунистическата идеология да бъде заменена от евразийската. Той вижда в евразийската идеология единственият възможен път, по който може да бъде възстановено единението на монголите с останалите народи в Русия – Евразия.


[1] Тук авторът има предвид Държавната дума, учредена след Февруарската революция от 1905 година, с която се слага край на абсолютисткия характер на руската монархия.

Източник: Иванов, Искрен. Православната геополитика на Русия. София, Университетско издателство „Свети Климент Охридски“, 2019.


 

Donate to Doxologia INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

 

Follow us on Twitter:

@doxologiainews

 

Follow us on Facebook page:

@doxologiainfonews

 

Join our Facebook group:

@doxologiainfonews.group

 

Follow us on Instagram:

@doxologiainfonews

 

Follow us on ВКонтакте:

@doxologiainfonews

 

Join our Telegram channel:

@doxologiainfonews

 

Subscribe to us on YouTube:

@doxologiainfonews


✎ КОМЕНТАРИ • COMMENTS ✎