Относно каноничността на Йерархията на Православната Църква на Русия

In other languages: GR

Коментар: Константин Виточников, д-р по богословие в Аристотелския университет, д-р по история в Сорбоната и научен сътрудник във Френския колеж

Превод: Йордан Георгиев

Свещените Канони строго забранят преръкоположенията (повторната хиротония), а тяхното нарушаване води до низвержение от сан. Вижте например:

Канон 68-ми от Каноните на Светите Апостоли:

«Епископ, презвитер или дякон, който приеме от някого второ ръкоположение, да бъде низвергнат от свещен чин, както той, така и оня, който го е ръкоположил, освен ако се установи, че е ръкоположен от еретик; понеже кръстени или ръкоположени от такива не могат да бъдат нито верни, нито служители на църквата».

Канон 48-ми от Поместния Картагенски събор (в българския превод – Канон 59-ти):

«Вследствие дадената ни поръка, ние предлагаме и това, което е постановено на събора в Капуи, а именно – да не се позволява да се повтаря кръщението или ръкопологането, както и да преминават епископи от един престол на друг. Между това Кресконий, епископ на село Рекенско, като презрял народа си, нахлул във Векенската църква, та дори и до днес, увещаван много пъти според правилата, не искал да напусне тази църква, която завладял. Това, което сега ви съобщихме, сме чули като положителна истина и съгласно дадената ни поръка, молим вашето благоволение да ни бъде позволено, при необходимост, да искаме, въз основа наредбите на най-славните царе, той да се укроти, като срещу него се направят постъпки пред началника на страната, та щом като не поиска да се покори на поканата на светиня ви и не поправи грешката си, веднага да бъде задържан от гражданската власт.

Епископ Аврелий казал: понеже е било извършено всичко, каквото постановява редът, а той (Кресконий), въпреки кротката молба на вашата любов, откаже да напусне мястото, тогава трябва да се счита вън от събора, понеже с презрителното си държание и с непокорството си сам е попаднал под гражданската власт. Епископите Онорат и Урбан запитали: приема ли се от всички ви това? Всички епископи отговорили: това е справедливо и приемливо».

Обаче в историята на Църквата на Русия съществува един много интересен факт, че „В особеността на руската традиция от средата на XV в. и средата на XVII в. съществува архиерейско преръкоположение при повишаването на епископите в митрополити и патриарси на Москва (виж: Успенски, 1998 тук). Тази практика най-вероятно се е появила по време на преминаването в схизма на Църквата в Московското княжество през XV в. (1448 – 1581 г. – Бел. прев.) и е била предизвиката от факта, че епископите са били богословско неграмотни.

Следвайки по акривия 68-ми Апостолски канон, цялата Йерархия на Църквата на Русия в онази епоха би трябвало да бъде низвергната за това, че е преръкоположена или че се е преръкоположила. С други думи, признаването на каноничността на ръкоположенията в тази Църква става единствено по икономия, понеже приемството на нейните епископи произлиза от епископи, които съгласно канона би трябвало да бъдат низвергнати от сан.

В настоящето, в Църквата на Русия, вероятно цялото апостолско приемство произлиза по линия на Московския Патриарх Алексей I (Симански), който е ръкоположен от Антиохийския Патриарх Григорий IV през 1913 г. с участието на руски Йерарси.

И така, апостолското приемство в Църквата на Русия се основава на една линия, която може да бъде призната само по икономия, чрез добавяне по тази линия на епископ с канонична хиротония (Антиохийски Патриарх Григорий IV). Само това позволява признаването на руската Йерархия само по икономия.

Източник: Ρωμαλέω Φρονήματι

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal