Какво предвижда новото споразумение на Архиепископията на Америка за пенсионирането на клирици и служители

In other languages: ENGR

Превод: Йордан Георгиев

Архиепископската комисия за възнагражденията и Архиепископията на Америка имат удоволствието да съобщят, че след дълги месеци на упорит труд и всеотдайност от всички страни, е намерено решение относно бъдещото финансиране на Пенсионната програма за духовенството и служителите миряни.

Това решение отразява изпълнението на резолюцията на Църковно-народния събор, приета през септември 2020 г., която предвиждаше, че Архиепископията ще финансира Пенсионната програма за духовници и служители, както е препоръчано от Mercer, актюер1 на програмата, за да осигури дългосрочна стабилност на плана и да се възстанови доверието на всички участници в нея.

По отношение на кризисния въпрос за финансирането, Архиепископската комисия за възнагражденията в сътрудничество с Свещената Архиепископия предлага следните корекции, които допълнително укрепват Програмата:

  • Споразумение за финансиране на Програмата: От 1 януари 2021 г. Архиепископията пое пълно финансиране въз основа на общоприетите актюерски принципи, определени от актюера на Програмата Mercer. Финансирането на натрупаните задължения ще се финансира с максимален амортизационен график от 30 години.
  • Актуализации на плана на Пенсионната програма: Планът на програмата включва разпоредби относно нейното финансиране, защитата на начислените обезщетения и клаузата за прекратяване, която допълнително защитава участниците в нея.
  • Актуализации на устава на Архиепископската комисия за възнагражденията: По искане на Архиепископията, в съответствие с приемането на отговорността за финансирането на пенсионната програма беше добавен още един неин представител в Комисията за възнагражденията.

След изчерпателната и подробна работа по този въпрос Архиепископската комисия е уверена, че тези корекции ще доведат до едно по-сигурно бъдеще. В опит да обучи точно участниците в Програмата и да отговори на всички въпроси, които могат да съществуват, Комисията открива период от 21 дена за коментари и въпроси от страна на участниците в Програмата, който ще включва уеб семинар, организиран на 30 март 2021. След този период от време Комистията се чувства уверена да продължи напред с предложените корекции, които ще укрепят бъдещата сигурност на участниците и в крайна сметка на цялата Архиепископия.

Отец Джеймс (Яковос) Греаниас, от името на Архиепископската комисия, изказа своята благодарност за решимостта на Архиепископа на Америка г-н Елпидофор да разреши един толкова важен за всички клирици и служители проблем: „Негово Високопреосвещенство е непоклатимо ангажиран да поддържа и укрепва Програмата за пенсиониране. Той е най-силният поддръжник на Програмата и на всички нейни участници“.

След днешната среща Високопреосвещеният Архиепископ Елпидофор заяви: „Нашето духовенство, нашите служители миряни и техните семейства преживяха един труден период през последните години по въпроса за Пенсионната програма. Сега стигнахме до решение, което може да бъде договорено и от двете страни. Приканвам всички наши братя и участници да използват това време за коментар, за да зададат всеки въпрос, който ги вълнува, защото съм уверен, че Архиепископската комисия за възнагражденията е свършила своята работа и е готова да отговори на всеки въпрос, който може да бъде поставен. Ангажиментът на Комисията да намери справедливо решение в сътрудничество с Архиепископията е знак за любовта, която трябва да изпитваме един към друг, и показва истинския пример за християнско общение. След като стигнахме до решение, нека сега завършим тази работа, за да можем да вървим напред заедно, обединени като една общност, едно братство, едно семейство в Христа.


1 Актюерът е специалист, който отговаря за създаването и развитието на финансови и застрахователни продукти, схеми за здравно и пенсионно осигуряване.

Отговорностите на актюера са свързани с прецизно определяне на цените за съответните продукти, а също и оценка на необходимия капиталов резерв, който следва да обслужва евентуални бъдещи задължения. Понякога актюерът съставя оценка на активите, които служат за обезпечения на капиталовия резерв и отговаря за избора на инвестиционна стратегия.

Актюерите извършват консултантска дейност и изготвят прогнози с помощта на математико-статистически методи. Могат да бъдат наемани за външна консултация или да бъдат щатни за съответната компания или организация.

Източник: Orthodox Observer

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal