Библията, пандемията и душевното здраве – резултати от ново проучване

Четенето на Библията по време на пандемията е подобрило психичното здраве на голяма част от християните и също така е облекчило тревогата им за бъдещето, показва ново проучване, проведено в Обединеното кралство.

Проучването включва 1 123 практикуващи християни, които посещават църква и четат Библията поне веднъж месечно. При анкетите е установено, че за 33 процента от християните, четенето на Библията е подобрило психическото им здраве по време на пандемията. В същото време 28 процента казват, че четенето на Божието слово е повишило доверието им в бъдещето.

Други 42 процента казват, че прекараното време с Писанието е засилило надеждата им в Бога. Повечето от анкетираните, участвали в проучването, казват, че четенето на Библията е подобрило психичното им здраве, затвърждавайки вярата им за бъдещето.

Проучването е проведено от Christian Research по поръчка на Библейското дружество.

„Обнадеждаващо е да видим, че Библията дава на хората надежда и увереност“, казва Андрю Олъртън, автор на „Библейски курс“, и отговарящ за публикациите на Библейското дружество.

„Библията има способността да застане над нашите обстоятелства като нещо стабилно. Тя служи като отправна точка в тези несигурни времена“, добавя Олертън. „Все едно си в бурно море и след това намираш скала, на която да застанеш.“

Другите резултати от проучването показват следното:

  • 84% от практикуващите християни редовно четат Библията.
  • 35 процента казват, че са започнали да четат Библията по-често от началото на пандемията.
  • 16 процента твърдят, че четат Библията, когато са самотни или тъжни.
  • 33 процента от християните на възраст между 16 и 24 години смятат, че четенето на Библията им е помогнало да се чувстват по-малко самотни.

Наоми Кембъл, майка на две деца от Обединеното кралство, е споделила пред Библейското дружество, че е черпила сили по време на пандемията от Исая 61:3. „ Даваш ми дреха на хвала вместо дух на отчаяние“, казва тя, перифразирайки стиха. „В живота ми имаше много предизвикателства, но през цялото време Бог ми даваше да видя Неговата доброта и Неговото творческо дело в живота ми. Този стих работеше в мен по време на карантината. Всъщност този стих е невероятен.“

Източник: Евангелски вестник

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal