Τριετές μνημόσυνο του αειμνήστου Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων Ιακώβου | ΦΩΤΟ

In other languages: BG

Η Α. Σεβασμιότης, ο Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, σήμερον Σάββατον, 27ην Μαρτίου, ετέλεσε το τριετές μνημόσυνον του προκατόχου του αειμνήστου Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κυρού Ι α κ ώ β ο υ, εν μέσω πυκνού εκκλησιάσματος εν τω Ι. Ναώ της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πριγκήπου, συμπροσευχομένων των σεβασμίων Ιεραρχών Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Αρχιεπισκόπου Ανθηδώνος κ. Νεκταρίου και Επισκόπου Αραβισσού κ. Κασσιανού.

Ο Σεβ. προεξάρχων, εν τω τέλει της Θ. Λειτουργίας, εμνήσθη άπαξ έτι της αρχοντικής παρουσίας, της πνευματικής προσφοράς και της κοινωνικής δραστηριότητος του προώρως μεταστάντος εν Χριστώ αδελφού και προκατόχου του Μητροπολίτου Ιακώβου, συνεπεία των οποίων αρετών και αόκνων ενεργειών του η Ι. Μητρόπολις Πριγκηποννήσων μεγάλως ευηργετήθη υπό των λίαν επιφανών Ελληνικών οίκων Αθανασίου και Μαρίνης Μαρτίνου, Ιωάννου Ανδροπούλου, Νικολάου Μάνου, Νικολάου Συρίγου και του μακαριστού Γεωργίου Γυφτάκη, των Μεγάλων Ευεργετών αυτής.

Αιωνία η μνήμη του σεβαστού Αδελφού Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων Ιακώβου, Αμήν.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal