Ο ΥΦΥΠΕΞ της Ελλάδος Κώστας Βλάσης στον Μητροπολίτη Πριγκηποννήσων Δημήτριο | ΦΩΤΟ

In other languages: BG

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, την πρωία της σήμερον Παρασκευής, 19ης Μαρτίου 2021, δέχθηκε την τιμητική επίσκεψι στην έδρα του, του Εξοχ. Υφυπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος Δρος κ. Κωνσταντίνου Βλάση, συνοδευομένου υπό των Εξοχ. κ. Μιχαήλ-Χρήστου Διάμεση, Πρέσβεως της Ελλάδος στην Άγκυρα, Ευγενεστάτης κας Γεωργίας Σουλτανοπούλου, Γενικής Προξένου αυτής στην Πόλη και του ιδιαιτέρου του κ. Υφυπουργού κ. Κωνσταντίνου-Παύλου Δριμάλα.

Οι υψηλοί επισκέπται εξέφρασαν την συγκίνησίν των εκ της επισκέψεως της έδρας των ιστορικών Πριγκηποννήσων και του προσκυνήματός των εις τον Ι. Ναόν της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της νήσου.

Η Α. Σεβασμιότης, ο Ποιμενάρχης, ωμίλησε, ξενάγησε και προέπεμψεν αυτούς μετά τιμής και εγκαρδιότητος.

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal