Сръбският Патриарх Порфирий: Вярата и надеждата в Господа изцелява и отваря човека

Автор: Негово Блаженство Архиепископ Ипекски (Печ), Митрополит Белградско-Карловски и Патриарх на Сърбия г-н г-н Порфирий

Който каже, че не се страхува от смъртта и че това не е негов проблем, той с лека ръка лъже себе си. Образът, че някой губи своето дете, показва агонията, страданието и готовността на родителите, aко трябва дори да жертват своя собствен живот, само и само детето да живее. Но човек не може със своите сили и възможности да реши този проблем. Старейшината на синагогата (Иаир) се обръща към Господа да изцели неговата дъщеря. И разбира се Господ припознавайки вярата му казва: ”да бъде според вярата ти”, показвайки, че вярата в Бога, в Иисуса Христа разпънатият и възкръсналият, е основа на всеки човек, че няма проблем или случай, който не може да се преодолеe и разреши в наша полза, когато в нас има вяра в Христос.

Иисус Христос възкресява дъщерята на Иаир и изцерява кръвоточивата жена (Лук. 8:41-56). И в единия и в другия случай се говори за вяра. Двата случая говорят за надежда. Вярата отваря човека. Вярата изгонва всеки страх, всяка фрустрация. Вярата изцелява психичните ни болести и помрачения, а такива има всеки един от нас, безброй. Вярата и надеждата в Господа, че всичко е в Неговите ръце, че Той по-добре от нас знае какво и кога ни е нужно.

Бог никога не греши! Всичко, което се случва с нас, става по Неговият промисъл, но не така както мислят членовете на някои други религии. Не в смисъл на съдба (карма), а в смисълът, контекста, атмосферата и задачата, в която Бог ни е поставил, т. е. да имаме възможност чрез молитвата да умножаваме своята вяра и чрез вярата, която расте в нас да се разширява нашата надежда в Господа. Всичко това да се украсява и умножава чрез любовта към Бога, но и чрез любовта към всички хора, защото само така ако обичаме Бога, ще обичаме и целия свят. Ще обичаме и себе си както трябва, ако обичаме другите хора, именно така ще се потвърди нашата любов към Бога и тази любов ще расте.

Източник: Православна българска мисия „Свети Константин и Света Елена“, Kent,UK

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal