Световният съвет на църквите: Икуменическа молитва за Белгия, Люксембург, Нидерландия (28 февруари – 06 март 2021)

Oudezijds Voorburgwal

Превод: Александър Иванов

ХОДАТАЙСТВО

Ние благодарим за:

  • важната роля, която политическите лидери изиграха в европейската интеграция;
  • взетите креативни решения пред екологичните, икономическите и културните предизвикателства;
  • това как църквите там са преодолели бариерите и са протегнали ръка, за да осигурят добър живот за всички;
  • икуменическия принос, дошъл от този регион, както и за тяхната непрекъсната подкрепа.

Ние се молим за:

  • преодоляването на културните, езикови и политически бариери и подозрения, които остават разделящи фактори;
  • преследването на културното наследство там;
  • имигрантите, които са отчуждени или маргинализирани в тези общества;
  • по-голяма толерантност и солидарност с всички тези общества и по света.

МОЛИТВА

Нека се молим за вяра:
тя да бъде плод на правилното разбиране.
Нека се молим за надежда:
тя да бъде плод на жива вяра.
Нека се молим за любов:
тя да бъде плод на живата вяра и надеждата.
Молим те, Господи,
нека се опознаваме
чрез дела на вяра, надежда и преди всичко чрез любов.

Господи, ние се молим за света,
за света, в който живеем.
Ние се молим за момичето, което казва:
не искам да живея повече,
и за момчето, което признава:
понякога искам да сложа край на всичко.
Молим се за новороденото бебе
с несигурно бъдеще.
Господи, ние се молим за света,
за света, в който живеем.

Господи, ние се молим за всички хора,
всички хора на този свят,
които се чувстват уплашени или разстроени;
които са болни или самотни.
Ние се молим за хората по света,
които нямат свобода или семейство.
Господи, ние се молим за всички хора,
всички хора на този свят.

Господи, молим се за света,
за света, в който живеем.
Молим се светът да не се срути
под тежестта на насилието и омразата,
и очите ни да останат отворени
за красотата и доброто,
за да можем и ние да се молим:
Господи, благодарим ти за този свят,
за света, в който живеем.
Амин.

ПЕСЕН

Източник: Световен съвет на църквите

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal