Световният съвет на църквите: Икуменическа молитва за Франция, Германия, Монако (21 февруари – 27 февруари 2021)

Превод: Александър Иванов

ХОДАТАЙСТВО

Ние благодарим за:

  • богатото историческо и културно наследство, дошло по света от тези земи;
  • френско-германското приятелство, помирение и сътрудничество, възникнало след военните действия през Втората световна война;
  • как църквите и правителствата на Франция и Германия приемат нови имигранти;
  • щедростта в подкрепа на икуменическата, междурелигиозната и развойната дейност в света.

Ние се молим за:

  • преодоляване на страховете, които все още остават от жестокостите от XX век, както и по-новите терористични атаки;
  • църквите и Правителствата, които ефективно да противодействат на имигранските популистки настроения в тези страни, така че те наистина да станат по-мултиетнически;
  • икономически решения, които да бъдат отчитани пред най-уязвимите, а не само пред тези, които винаги печелят;
  • избиране на политически лидери, които да допринесат за общото благо не само за своята страна, но и за Европа и останалия свят.

МОЛИТВА

Вярвам, че Бог ни обича.
Вярвам, че Бог стои търпеливо до нас.
Вярвам, че когато протегнем ръка,
Бог я взема, за да ни помогне да открием мир и радост.
Бог ни приканва да се променим
като синове и дъщери, следвайки Иисус Христос.

ПЕСЕН

Източник: Световен съвет на църквите

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal