Проведе се заседание на управителния съвет на Българската асоциация на завършилите висше ислямско образование (БАЗВИО)

На 15 февруари се проведе заседание на управителния съвет на Българската асоциация на завършилите висше ислямско образование (БАЗВИО).

На заседанието присъстваха председателят Бейхан Мехмед, членовете на управителния съвет д-р Сефер Хасанов, д-р Селиме Хасанова, д-р Кадир Мухаммед и Гюлер Яхя.

По време на заседанието бяха обсъдени въпроси, свързани със стипендиите от фонда „Доцент Ибрахим Ялъмов“, отделно стипендиите за завършилите висше ислямско образование и продължаващи обучението си, провеждане на първата конференция под надслов „Минало, настояще и бъдеще на Висшия ислямски институт“, която ще се състои през лятото на тази година и също така провеждане на възпоменателна програма по повод навършване на една година от смъртта на д-р Исмаил Джамбазов и други теми от дневния ред.

Относно дейността на БАЗВИО и стипендиите от фонда „Доцент Ибрахим Ялъмов“ председателят Бейхан Мехмед сподели: „Ние сме асоциация, учредена с цел да подпомага обучаващите се в сферата на ислямското образование. Именно поради това полагаме грижи и усилия за надграждане на възможносите за студентите във ВИИ. А през 2019 година учредихме и Фонд „Доцент Ибрахим Ялъмов“ с цел предоставяне на стипендии на отличниците във ВИИ и в памет на покойния бивш ректор на института доц. Ибрахим Ялъмов“.

Източник: Главно Мюфтийство на Република България

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal