Постоянният Свещен Синод на Еладската Църква ще заседава чрез видеоконферентна връзка на 03 и 04 февруари 2021

In other languages: GR

Превод: Йордан Георгиев

Постоянният Свещен Синод на Еладската Църква ще заседава чрез видеоконферентна връзка на 03 и 04 февруари 2021, на своята 164-та Синодална сесия, за да разгледа въпросите от текущия дневен ред.

От Свещения Синод на Еладската Църква

Източник: Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal