Послание на Архиепископа на Канада Сотир: Църквите не се продават! Те са спасени и запазени! Когато гърците са обединени, извършват велики дела

In other languages: ENGR

Превод: Йордан Георгиев

Послание на Архиепископа на Канада Сотир

Допуснати са грешки в администрирането и управлението. Нека не се занимаваме с този факт. Никой не ни е назначил като съдии. Ние сме гърци. Ние сме православни християни. Трябва да прощаваме и да забравяме миналото. Нека вървим напред в единство, за да постигнем напредък.

В големия Торонто има шестнадесет (16) църкви. Защо дванадесет (12) от тях се справят доста добре? Защо четирите (4) църкви, които се управляват от Гръцката общност в Торонто, имат проблеми? Администрирането и управлението на тези четири църкви винаги са били проблемни. Гърците в района на големия Торонто трябва да бъдат обединени. За да се постигне тази цел, трябва да се създаде „Гръцка общност в голямия Торонто“.

Всяка църква трябва да се превърне в отделна общност (църковна общност – Бел. прев.) и юридическо лице, организирано и действащо въз основа на Единния устав на общностите, така че да може да има правилно разпределение на дейностите.

Имотите, притежавани от Гръцката общност в Торонто, са четирите (4) църкви на: Пресвета Богородица, Свети Димитър, Свети Йоан Кръстител и на Света Ирина. След като всяка нова общност стане независим субект, те трябва да влязат във владение на собственото си имущество – църквата (храма), защото тя по право принадлежи на общността. Църквите са закупени от православните християни, за да се поддържат винаги като православни храмове за поклонение.

Тъй като Гръцката общност в Торонто е предала тези храмове като обезпечение (ипотекирани – Бел. прев.) за огромния дълг, който дължи, то Свещената Архиепископия на Канада е готова да окаже финансова помощ. Архиепископията ще даде на всяка нова общност значителна сума пари – може би дори пълната сума за дълга, разпределена за всеки храм, така че всяка общност и нейната църква да могат да си стъпят на краката. (Ако приемем, че общата дължима сума е 4,5 милиона канадски долара, както се представя от Гръцката общност в Торонто и при условие да бъдат получени необходимите одобрения от заемодателите на Общността).

За да постигнат гърците велики дела, те трябва да бъдат обединени. Шестнадесетте (16) църковни настоятелства на църквите-общности на голям Торонто ще съставят Общото събрание на Гръцката общност в голям Торонто. Това Общо събрание ще избере централния Управителен съвет на Гръцката общност в голям Торонто.

Центърът „Полименакион“ трябва да стане седалище на Гръцката общност в голям Торонто.

Гръцката общност в голям Торонто ще изготви свой собствен устав, който трябва да изброява нейните цели и как ще функционира като такава. Допълнителните подробности могат да бъдат обсъдени и евентуално да бъдат юридически обезпечени.

Очакваме нашето отечество Гърция да ни подаде ръка за помощ. Не финансова, а морална. Тя трябва да подкрепи единството на всички гърци.

Ние заявихме, че няма да ставаме съдии. Ние сме гърци и православни християни. Прощаваме и си подаваме ръка за помощ. Трябва да бъдем равностойни на великите дела на нашите древногръцки предци и да се стремим да подражаваме на героите от Гръцката революция, имайки предвид, че тази година празнуваме 200-годишнината от нея. Православни християни по душа и по сърце. Напред, нека работим заедно за светата вяра в Христос. Само тогава ще живеем в мир, единство и любов. По този начин, гърците в Канада ще постигнат още по-големи дела! Това заслужаваме! Това е, от което се нуждаем. Напред всички заедно като едно цяло. Нека никой не остава назад или забравен. Нека никой не му липсва решителност. Христос ще ни придружи и ще ни благослови!

Торонто, 19 февруари 2021 г.

Източник: Ἱερά Ἀρχιεπισκοπὴ Καναδᾶ | Greek Orthodox Archdiocese of Canada

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal