Комюнике на Антиохийската Патриаршия относно ваксините срещу COVID-19: Потвърждаваме светостта на живота, а въпросът за ваксините не е от компетентността на Църквата

In other languages: EN – GR

Автор: Александър Иванов

На 08 февруари 2021 Антиохийската Патриаршия изрази в комюнике своята позиция по отношение на ваксините и ваксинирането срещу коронавирус COVID-19.

Като се има предвид разпространението на коронавирусната пандемия, която засегна света и хората днес, и след производството на ваксините, Православната Църква в Антиохия, след консултация между Антиохийския Патриарх Йоан X и Йерарсите на Църквата в Антиохия, иска да изясни следното на нейните верни чеда:

В пастирското послание, издадено през 2019, Църквата потвърждава „светостта на живота и необходимостта от неговото зачитане, като потвърждава и своята отвореност за научния прогрес“. В този контекст и вярвайки в основната роля на научния прогрес през вековете, Църквата насърчава научните изследвания и учените, и благославя всяка подходяща инициатива, която допринася за прогреса на човечеството и облекчава човешкото страдание. Затова тя отправя молитвите си за всички, които работят за опазване и в служение на човешкия живот, включително изследователи, учени, медицински лекари, медицински сестри и всички здравни работници в болниците. Църквата пледира за тяхната защита, имайки предвид, че в тази пандемия те проявиха уникална всеотдайност, непрекъсната бдителност и героична саможертва. Нека Бог да ги укрепи със Своята Благодат. Нека бъдат верни съработници на Христос, нашия Бог, Лекаря на нашите души и тела. Църквата също отправя своите молитви за изцеление на всички болни, издръжка на техните семейства, утеха на опечалените и покой на душите на онези, които са си отишли ​​с надежда за Възкресение и вечен живот. (…)

След като учените са подготвили набор от ваксини срещу COVID-19 и при прегледа на различни медицински доклади и консултации със специалисти, Църквата счита, че въпросът за ваксинацията не е специалност в областта на теологическите и духовните науки, но по-скоро е въпрос от специфична сфера – тази на медицинските науки и нейните авторитети. Решението относно приемането на ваксината е лично решение за всеки човек. Всеки вярващ, в консултация със своя личен лекар, има правото да реши дали да се ваксинира, или да не се ваксинира. (…)

Настоящата пандемия продължава да представлява заплаха за човешкия живот, тъй като здравните специалисти все още не са намерили лекарство за COVID-19, въпреки имунитета, който ваксината осигурява, който се надяваме да е ефективен. По този начин Църквата обръща внимание на своите вярващи за важността да продължат да се придържат към всички здравни противоепидемиологични мерки, наредени от компетентните органи, независимо дали преди или след ваксинацията, с цел допълнителна защита на обществото и човешкия живот. Освен това отбелязваме, че настоящите ваксини са изработени за рекордно кратко време с цел ограничаване на разпространението на пандемията, благодарение на съвременния медицински и технологичен прогрес, съгласуваните научни усилия и набавянето на необходимите ресурси. (…)

Църквата предупреждава срещу всякаква политическа или търговска експлоатация на въпроса с ваксините, особено срещу задържането им от маргинализирани групи и разпространението им по начин, който противоречи на принципите за равенство, справедливост и солидарност между всички хора. (…)

Няма съмнение, че всички превантивни здравни мерки и ваксинации са от полза за нашата физическа безопасност. Не бива обаче да пренебрегваме важността и на нашата духовна безопасност, която изисква от нас да се обърнем към това „безопасно дистанциране“, което ние като хора практикуваме между нас и Бога, нашите ближни и нашата естествена среда. (…) – се казва в комюникето на Антиохийската Патриаршия.


Donate to Doxologia INFONEWS: IBAN BG83STSA93000024673844

 

Follow us on Twitter: @doxologiainews

 

Follow us on Facebook page: @doxologiainfonews

 

Join our Facebook group: @doxologiainfonews.group

 

Follow us on Instagram: @doxologiainfonews

 

Follow us on ВКонтакте: @doxologiainfonews

 

Join our Telegram channel: @doxologiainfonews

 

Subscribe to us on YouTube: @doxologiainfonews


✎ КОМЕНТАРИ • COMMENTS ✎