Грузинският Патриарх Илия II: Защитата на Конституцията е задължение на всеки, независимо от националността и религията | 100-годишнина от първата Конституция на Грузия, 21.02.1921

In other languages: GEO

Автор: Doxologia INFONEWS

«Защитата на грузинската държавност и Конституция е задължение на всеки човек, независимо от националността и религията», се казва в обръщението на Католикос-Патриарха на Грузия г-н г-н Илия II, което той направи по повод 100-годишнината от първата Конституция на Грузия.

Патриархът счита, че Конституцията на Грузия, приета на 21 февруари 1921 г., е важен правен документ за укрепване на грузинската държавност.

Негово Блаженство Католикос-Патриархът на Грузия г-н г-н Илия II заявява следното: «Въпреки факта, че страната ни беше окупирана само няколко дни след нейното одобрение (окупация на СССР – Бел. авт.), Конституцията на Грузия все пак служи като националноосвободителна идея, която най-накрая беше увенчана с възстановяването на независимостта на Грузия.

Трябва да се отбележи, че борбата за национална идентичност назрява дори в рамките на Църквата; Следователно това беше специална цел за преследване и тормоз от имперските сили , въпреки че в този процес нашата вяра и самосъзнание станаха по-силни.

Не случайно една година преди приемането на Акта за независимост на страната, през 1917 г., Църквата на Грузия успя да възстанови автокефалията (по-точно възстановява предишния си статут преди узурпирането ѝ от Русия през 1811 г. – Бел. авт.) и даде сериозен тласък за предприемане на реални стъпки за независимостта на Грузия.

Прави впечатление, че на 09 април 1991 г. повторното обявяване на независимостта на страната е предшествано година преди признаването на автокефалията на Грузинската Църква от Вселенската Патриаршия и другите поместни Православни Църкви.

Грузинската Църква, както през ХХ век, така и през цялото си съществуване, винаги е подкрепяла страната и нейната държавност. Ето защо, цялото общество на Грузия подкрепи признаването на специалната роля на Грузинската апостолическа автокефална Православна Църква в историята на Грузия и превръщането й в субект на Конституцията на Грузия от 1995 г.

Между държавата и Църквата са сключени различни договори с подобна юридическа сила в много европейски държави, но Грузия в това отношение се откроява сред Православните Църкви (в Гърция православната вяра е държавно вероизповедание и между държавата и Църквата има симфония в истинския смисъл на това понятие, но в Грузия не е така – Бел. авт.) и това е факт, характерен за нашето конституционно пространство.

Трябва също така да се отбележи, че Грузинската Църква е допринесла за премахването на смъртното наказание в Грузия, като по този начин е допринесла и за установяването на християнско мислене по отношение на специалния смисъл на живота. Дори нашата Конституция, която се основава на правните доктрини на цивилизования свят и отстоява ценностите за равенство, толерантност, свобода на избор, любов към ближния, в този смисъл всичко това предимно произхожда от Християнството.

Защитата на грузинската държавност и Конституция е задължение на всяко човешко същество, независимо от националността и религията, и конституционните субекти: президентът на Грузия, правителството, парламентът, съдът и Църквата дължат същото за духовното и материално благополучие на нашите граждани. „Достойни патриоти“.

Нека Бог да ни даде възможност да изпълним дълга си!

Нека Бог благослови грузинската държава и народ!

21.02.2021

+ Илия II,

Католикос–Патриарх на Грузия».

Източник: საქართველოს საპატრიარქო

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal