Архиепископията на Тиатира: Хиротониите на двамата Викарни Епископи ще бъдат на 09 и 27 март 2021

In other languages: ENGR

Превод: Йордан Георгиев

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

От Свещената Архиепископия с удоволствие съобщават, че:

Източник: Ἀρχιεπισκοπή Θυατεῖρων καὶ Μεγάλης Βρεατανίας | Archdiocese of Thyateira & Great Britain

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal