Унгария подкрепя християните от Близкия изток

Автор: Александър Иванов

Правителството на Унгария обяви намерението си да предостави стипендии на талантливи ученици и студенти през учебната 2021-2022 чрез Йерусалимската Патриаршия.

Желаещите да получат стипендия за обячение трябва да попълнят заявление и да го изпратят до Йерусалимската Патриаршия до 31 януари. Унгарското Правителство предоставя стипендии на талантливи палестински студенти от 70-те години на миналия век. Даването на стипендията не включва участие на местните власти и процесът на кандидатстване се извършва директно между студентите и унгарското правителство. Посредник между младите хора и правителството в Унгария е Йерусалимската Патриаршия, която помага в попълването на документацията и съдейства за реализацията на стипендиантите.

Източник: Orthodoxia News Agency

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal