Световният съвет на църквите: Икуменическа молитва за Кипър, Гърция, Турция (24 януари – 30 януари 2021)

Превод: Александър Иванов

ХОДАТАЙСТВО

Ние благодарим за:

  • 2000-годишното присъствие и свидетелство на Църквата в Мала Азия (днес Турция, Кипър и Гърция) – регионът, в който Свети Апостол Павел и други Апостоли за първи път са посадили семената на християнската вяра – и за това как гръцката култура е повлияла на ранната Църква;
  • Отците на Църквата, дошли от тази област, заедно с много мъже и жени, които са били християнски мъченици и където са били свикани Седемте Вселенски събора;
  • пионерската работа на Вселенската Патриаршия в Константинопол в търсене на християнско единство и за опазване на околната среда;
  • тези, които са решили да помогнат на хората, които са избягали в тези земи и през тях.

Ние се молим за:

  • заздравяването на спомени и рани, нанесени от геноцидите в началото на XX век на арменски, гръцки и асирийски общности, и за настоящото напрежение по тези земи;
  • засилено уважение към всички малцинствени групи и техните нужди;
  • тези, които работят за справедливост и помирение;
  • хората, които се борят с икономически и политически кризи в тези страни;
  • по-стабилни демократични Правителства, които насърчават доброто на всички.

МОЛИТВА

Христе Боже, Комуто всяко време и всеки час на небето и на земята се отдава поклонение и слава, Който си дълготърпелив, многомилостив и добросърдечен, праведните обичаш, грешните милваш и всички призоваваш към спасение с обещание на бъдещите блага. Сам Ти, Господи, приеми и нашите молитви в тоя час, напътствай живота ни към Твоите заповеди, освети нашите души, очисти телата ни, помислите ни изправи, мислите очисти и ни избави от всяка скръб, злини и болести. Огради ни с Твоите свети Ангели, та запазвани и наставлявани от тяхното войнство, да постигнем единство във вярата и познание на Твоята непристъпна слава, защото си благословен во веки веков. Амин!

ПЕСЕН

Източник: Световен съвет на църквите


Donate to Doxologia INFONEWS: IBAN BG83STSA93000024673844

Follow us on Twitter: @doxologiainews

Follow us on Facebook page: @doxologiainfonews

Join our Facebook group: @doxologiainfonews.group


✎ КОМЕНТАРИ • COMMENTS ✎