Престави се в Господа от коронавирус Архимандрит Христофорос Папаниколау | Свещена Митрополия на Еласона

In other languages: BG

Автор: Йордан Георгиев

Престави се в Господа Архимандрит Христофорос (в света Хараламбос Папаниколау), който води ожесточена битка с коронавируса в болницата в Катерини.

С чувство на душевна болка се известява от Свещената Митрополия на Еласона за преставянето в Господа на Високопреподобния Архимандрит Христофорос Папаниколау, свещенопроповедник на нашата Митрополия и брат на Свещената Обител на Света Троица Спармос в планината Олимп…“, съобщиха от Свещената Митрополия на Еласона.

Изходното последование на Архимандрита беше отслужено днес в 11:00 ч. в Катедралния Храм на Свети Димитрий в Еласона. След това тленните му останки бяха транспортирани до Монастира на Света Троица, където след отслуженото и там Изходно последование беше погребан в гробищата на Монастира.

Важно е да се отбележи, че свещените последования, както в Митрополитския Храм, така и в Католикона на Монастира бяха отслужени при спазването на всички ограничителни мерки срещу разпространението на коронавируса Covid-19.

Източник: Elassona884.gr

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal