Постоянният Свещен Синод на Еладската Църква ще заседава чрез видеоконферентна връзка на 12 и 13 януари 2021

In other languages: GR

Превод: Йордан Георгиев

Постоянният Свещен Синод на Еладската Църква ще заседава чрез видеоконферентна връзка на 12 и 13 януари 2021, на своята 164-та Синодална сесия, за да разгледа въпросите от текущия дневен ред

От Свещения Синод на Еладската Църква

Източник: Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος


DONATION

If you wish, you can support us with your donation. We thank you from the bottom of our hearts!


✎ КОМЕНТАРИ • COMMENTS ✎