Община Сливен дарява на Сливенска Митрополия терена, върху който е построен Храмът Свети Великомъченик Теодор Тирон

Кметът на Община Сливен г-н Стефан Радев издаде заповед, с която Общината прехвърля безвъзмездно на Сливенска Митрополия правото на собственост на имота, върху който е построен Храмът Свети Великомъченик Теодор Тирон.

На заседанието си през декември 2020 година Общинският съвет даде съгласие за безвъзмездното прехвърляне и упълномощи кметът за сключване на договор за дарение. Теренът е с площ от 2 061 кв.м. Православният храм се намира в местността Селището, в района на Тодоровото аязмо. През 2012 година е отстъпено право на строеж върху общинската земя, след което той е построен. Църковното настоятелство е заявило желание да изгради нови постройки, като се ангажира с благоустрояването на имота.

Източник: Община Сливен

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal