Изявление на Митрополитите на Тракия: По никакъв начин да не се разширява съществуващата в региона инфраструктура за настаняване на емигранти и бежанци

In other languages: GR

Превод: Йордан Георгиев

Митропополитите на Тракия
на Дидимотихон, Орестиада и Суфли Дамаскин, на Ксанти и Перитеорион Пантелеймон, на Александруполис Антим и на Марония и Комотини Пантелеймон

ИЗЯВЛЕНИЕ

Понеже в последно време има дебат по въпроса за заселването на емигранти в Еврос, по повод неотдавнашната покана на Министерство на емиграцията и убежището, публикувана на 29 декември 2020 г. за представяне на предложения за финансиране, озаглавена „Надграждане и укрепване на съществуващата инфраструктура за приемане и настаняване в Регионалните служби на Службата за приемане и установяване на личността в село Филакио, област Еврос“,

Ние четиримата Митрополити на Тракия, тъй като от години служим в тази чувствителна зона и знаем нейните особености и проблеми, изискваме от компетентното министерство и гръцката държава по никакъв начин да не се разширява съществуващата инфраструктура, да не се увеличава нейния капацитет и да не се създава нова инфраструктура в село Филакио, община Орестиада, в Еврос и като цяло в Тракия (Префектура Източна Македония и Тракия – Бел. прев.), както всъщност правителството беше обещало в миналото.

Умоляваме, Негово Превъзходителство Министъра на емиграцията и убежището г-н Нотис Митаракис да информира лично, ако е възможно, органите в региона по този въпрос.

†  Митрополит на Дидимотихон, Орестиада и Суфли ДАМАСКИН
†  Митрополит на Ксанти и Перитеорион ПАНТЕЛЕЙМОН
† Митрополит на Александруполис АНТИМ
†  Митрополит на Марония и Комотини ПАНТЕЛЕЙМОН

Източник: Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς


DONATION

If you wish, you can support us with your donation. We thank you from the bottom of our hearts!


✎ КОМЕНТАРИ • COMMENTS ✎

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ