Τὰ Χριστούγεννα ἐωρτάσθησαν εἰς τήν Ντόχαν τοῦ Qatar | Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Καττάρων (ΦΩΤΟ)

In other languages: BG

ν μέσῳ τῆς ἐνσκηψάσης πανδημίας, ἑωρτάσθησαν τά Χριστούγεννα εἰς τήν Ντόχαν τοῦ Qatar. 

Τήν Πέμπτην,11ην/24ηνΔεκεμβρίου 2020 τό ἑσπέρας, ἤρξατο ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, τοῦ Ὄρθρου καί ἐν συνεχείᾳ ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἀραβικήν καί Ἀγγλικήν γλῶσσαν.

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 12ης / 25ης Δεκεμβρίου 2020, ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία εἰς τήν Ἀραβικήν, τήν Ἑλληνικήν καί τήν Ρουμανικήν γλῶσσαν, παρουσίᾳ τοῦ Πρέσβεως τῆς Μολδαβίας εἰς τήν Ντόχαν κ. Βίκτωρος Τβίρτσουν καί τοῦ Ἀκολούθου Ἀμύνης τῆς Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος Σμηνάρχου κ. Κυριάκου Δημητράκουλα. Λόγῳ τοῦ covid 19, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου ἐπιτρέπεται νά συμμετέχουν εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν μόνον ἑκατόν πεντήκοντα πιστοί. Οἱ ὑπόλοιποι προσελθόντες πιστοί τήν ἰδίαν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς συμμετεῖχον εἰς τόν Ὄρθρον καί τήν θείαν Λειτουργίαν, τήν ὁποῖαν ἐτέλεσεν ὁ Πρεσβύτερος Δημήτριος εἰς τό Παρεκκλήσιον τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 24ης Δεκεμβρίου 2020/ 6ης Ἰανουαρίου 2021, ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος, ἀνεγνώσθησαν αἱ Μεγάλαι Ὧραι, ὁ Ἑσπερινός καί ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τό ἐσπέρας ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία εἰς τήν Σλαυονικήν, καί Σερβικήν γλῶσσαν, παρουσίᾳ τοῦ Πρέσβεως τῆς Σερβίας εἰς τήν Ντόχαν κ. Γιασμίνκο Ποζντέρατς, τῇ συμμετοχῇ πολλῶν πιστῶν.   

Τῶν ἀκολουθιῶν προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Καττάρων κ. Μακάριος, συλλειτουργοῦντος τοῦ Ἰερέως π. Δημητρίου. Ἀντί κηρύγματος  ἀνεγνώσθη τό Χριστουγεννιάτικον Μήνυμα τοῦ  Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου τοῦ Γ’, εἰς τάς γλώσσας, εἰς τάς ὁποίας ἐτελέσθη καί ἡ ἐκάστοτε Ἀκολουθία. Εἰς τάς ἀναλόγους γλώσσας ἔψαλλον καί αἱ χορῳδίαι τῶν ψαλτῶν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Καττάρων

Πηγή: Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων


DONATION

If you wish, you can support us with your donation. We thank you from the bottom of our hearts!


✎ КОМЕНТАРИ • COMMENTS ✎

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ