Πατριαρχική χοροστασία στον Εσπερινό της εορτής του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου | VIDEO

Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021

Πατριαρχική Χοροστασία στον Πατριαρχικό Ναό κατά την Ακολουθία του Μ. Εσπερινού, επί τη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

Στον σολέα του Πατριαρχικού Ναού τίθενται προς προσκύνησιν από τους πιστούς τα λείψανα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, τα οποία, μαζί με τα λείψανα του επίσης Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, επεστράφησαν στην Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως από την Ρώμη στις 27 Νοεμβρίου 2004.

Ήταν μια απόφαση του αειμνήστου Πάπα Ιωάννη – Παύλου Β’, μετά από σχετικό αίτημα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και τα ιερά λείψανα εκόμισε από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη ο διάδοχος των δύο Αγίων Ιεραρχών, ο σημερινός Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

Ποίημα Μητροπολίτου Πέργης Εὐαγγέλου Γαλάνη

«Τὸν τάφον σου Σωτήρ…» ἦχος α΄

Ὁ μύστης τοῦ Θεοῦ καὶ δογμάτων ὁ κῆρυξ

Γρηγόριος ὁ νοῦς, θεολογίας τὸ κλέος,

Ἰδοὺ παραγίγνεται, ὡς παρήγορον Σκήνωμα,

συμπολίτης γάρ, ἀπὸ αἰώνων ὑπάρχων

καὶ φθεγγόμενος, πρὸ τοῦ ἰδίου Συνθρόνου,

ὡς θεῖον θησαύρισμα.

Πηγή: Φως Φαναρίου


Donate to Doxologia INFONEWS: IBAN BG83STSA93000024673844

Follow us on Twitter: @doxologiainews

Follow us on Facebook page: @doxologiainfonews

Join our Facebook group: @doxologiainfonews.group


✎ КОМЕНТАРИ • COMMENTS ✎