Ἱερὰ Μητρόπολις Αὐστρίας: Λειτουργικὸ Πρόγραμμα γιὰ Χριστούγεννα

In other languages: DE

Ἱερὰ Μητρόπολις Αὐστρίας προσκαλεῖ θερμὰ τοὺς πιστοὺς στὸν πανηγυρικὸ ἑορτασμὸ τῆς κατὰ σάρκα Γεννήσεως  τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν λοιπῶν Ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου.

Τὸ Πρόγραμμα τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν γιὰ τὰ Χριστούγεννα, τὸ Νέο Ἔτος καὶ τὶς ἄλλες Ἑορτὲς.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2020 by Doxologia INFONEWS


Πηγή: Ἱερά Μητρόπολις Αὐστρίας, Ἐξαρχία Οὐγγαρίας καί Μεσευρώπης | Metropolis von Austria, Exarchat von Ungarn und Mitteleuropa

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal