Свещеният Синод на Еладската Църква към своя клир: Приложете стриктно всички мерки, които е определило гръцкото правителство

In other languages: GR

Автор: Doxologia INFONEWS

Днес на 15 декември 2020 г. заседава Постоянният Свещен Синод на Еладската Църква на своята 164-та Синодална сесия, под председателството на Блаженейшия Архиепископ на Атина и на цяла Гърция г-н г-н Йероним II.

Заседанието беше реализирано чрез видеоконферентна връзка. По време на заседанието бяха разгледани всички актуални въпроси, свързани с пандемията от коронавирус, както и решенията на гръцката държава, които имат отражение върху литургичния живот в Църквата по време на пандемията.

От своя страна, Постоянният Свещен Синод признава отговорната позиция на гръцкото правителство за ограничаване разпространението на коронавируса Covid-19, опазването на гръцката здравна система и защитата на човешкия живот.

С оглед на това национално усилие на гръцкото правителство, Православнага Църква на Гърция от самото начало (28.02.2020) изразява чрез Свещения Синод своите официални позиции като продължава да бъде солидарна морално и материално с гръцкото правителство и здравните власти.

Свещеният Синод, имайки за приоритет съхраняването на човешкото здраве и живот, насърчи чрез своите комюникета и Енциклики всички Митрополии, Енории, Монастири и Учреждения, както и всички клирици и вярващи да спазват стриктно всички законоустановени мерки в и извън Свещените Храмове.

В своето комюнике, Свещеният Синод припомня на всички за взетата от него човеколюбива позиция за съхранение на най-висшите блага – човешкото здраве и живот по време на Великата Четиридесетница, Страстната седмица и Пасха, както и по време на всички останали празници, вкл. и до днес.

Свещеният Синод заяви също, че през този период е бил обект на нападки както и от страна на някои вярващи (фанатици), които не са били съгласни по време на богослуженията да има полиция около храмовете, така и от публични личности, които използвайки коронавирусната пандемия са започнали война срещу „ирационалността на религията“, макар да няма регистрирани никакви случаи на заразени с коронавирус в храмовете, тъй като присъствието на вярващите по време на богослуженията беше ограничено, а в определен период вярващите нямаха достъп до храма.

Днес от Синода с оглед тежката здравна ситуация в страната са изпратили Енциклика към всички Високопреосвещени Митрополити, която съдържа точни указания за задължително изпълнение и приложение, които са в пълна хармония с новото Общо министерско решение 5509/15-12-2020 за строгите ограничения за функциониране на Свещените Храмове по време на Светото Дванадесетодневие, както следва:

  • Разрешава се един вярващ на 15 кв. м. площ с отстояние минимум 2 метра един от друг;
  • задължително носене на маска през цялото време на извършване на всички свещенодействия;
  • броят на вярващите в малките храмове ще бъде до 25 души, а в Митрополитските храмове до 50 души.

От Свещения Синод подчертават, че с цел избягване разпространението на коронавируса ще бъдат отслужвани повече Божествени Литургии в един храм в рамките на един ден.

По отношение на Литиите за Богоявление от Синода подчертават, че няма да има Литии извън Храмовете, а освещаването на водите ще става в храмовете, а не извън тях, но при стриктното спазване на всички установени от здравните власти мерки.

От Постоянния Синод на Еладската Църква призовават всички онези вярващи, които са от рисковите групи – възрастни, хронично болни, със сърдечносъдови заболявания, с белодробни заболявания, със захарен диабет и имуносупресирани болни да не напускат своите домове, а да съучастват на богослуженията с помощта на телевизията, радиото и интернет.

От Синода заявяват, че всички клирици и членове на църковните настоятелства към всеки храм ще бъдат отговорни за правилното прилагане на всички мерки, както и за тяхното стриктно спазване от всички в него.

Свещеният Синод категорично заявява, че в настоящия период неговата позиция пред средствата за масова информация ще бъде изразявана само и единствено от Високопреосвещения Митрополит на Илион, Ахарнес и Петруполис г-н Атинагор, който е пресаташе на Постоянния Синод на Еладската Църква.

Накрая, „всички клирици и вярващи да усилят своите молитви към Троичния Бог за бързото излекуване на всички болни, за просветление и укрепване на всички лекари, целия медицински помощен персонал и всички учени и специалисти, които от месеци се борят саможертвено, излагайки своето здраве на опасност заради всички нас за да открият подходящи стредства за профилактика и лечение на вируса убиец“, се казва в комюникето на Постоянния Свещен Синод на Еладската Църква.

Източник: Εκκλησία της Ελλάδος

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal