Световният съвет на църквите: Икуменическа молитва за Китай, Хонконг, Макао (13 декември – 19 декември 2020)

Печатният клон на фондация „Амити“ е най-големият издател на Библия в Китай. Снимка: Морфи Ксанти / WCC

Превод: Александър Иванов

ХОДАТАЙСТВО

Ние благодарим за:

  • древната и интересна история на Китай, с многобройните артефакти, културни различия и традиции, които са се развивали в продължение на хилядолетия;
  • тези, които смело изповядват вярата си, оспорвайки несправедливостите, дори когато самите те се страхуват от преследване;
  • икономическия растеж и развитието, които изведоха много хора от бедността;
  • стъпките, които Китай предприема за противодействие на огромните екологични предизвикателства.

Ние се молим за:

  • останалите хора, за жените и за селяните в селските райони;
  • политическото и социалното напрежение между континенталната част на Китай и Хонконг и останалия свят;
  • нарастването на пророческото свидетелство на Китайската църква в обществото;
  • духовно освобождаване от плена на консуматорството.

МОЛИТВА

Господи, Боже наш,
просвети Църквата си,
тъй че където и да се намира,
тя никога да не гледа собствения си интерес,
а само да Ти служи вярно.
Дай на Църквата си мъдрост и смелост,
за да може тя да пробие всички граници,
така че човечеството отново да стане едно.
В името на Иисус.

ПЕСЕН

Източник: Световен съвет на църквите

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal