Преливащото от любов сърце на Александрийския Патриарх Теодор II | VIDEO

Преливащото от любов сърце на Александрийския Патриарх Теодор II

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal