Постоянният Свещен Синод на Еладската Църква ще заседава чрез видеоконферентна връзка на 15 и 16 декември 2020

In other languages: GR

Превод: Йордан Георгиев

Постоянният Свещен Синод на Еладската Църква ще заседава чрез видеоконферентна връзка на 15 и 16 декември 2020, на своята 164-та Синодална сесия, за да разгледа въпросите от текущия дневен ред, както и да разгледа направените изявления от гръцката държава относно функционирането на Свещените Храмове по време на периода на Светото Дванадесетодневие (от Рождество Христово до Богоявление).

От Свещения Синод на Еладската Църква

Източник: Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal