Гърция: До 50 вярващи в Митрополитските храмове и до 25 в останалите за празниците Рождество Христово, Обрезание Господне/Свети Василий Велики и Богоявление

Автор: Doxologia INFONEWS

Днес в предаването «Αταίριαστοι» по гръцката телевизия ΣΚΑΪ професорът по микробилогия и член на Комисията по инфекциозни болести1 в Гърция г-н Атанасиос Цакрис заяви, че вчера заедно със своите колеги са разгледали молбата на Еладската Църква за увеличаване броя на вярващите по време на богослуженията за празниците Рождество Христово, Нова Година (Обрезание Господне/Свети Василий Велики) и Богоявление.

Той заяви, че няма проблем броят на съучастващите в богослуженията да бъде увеличен, но при стриктното спазване на всички предписания на специалистите – задължително носене на маска, аерация в Храмовете преди и след Божествената Литургия и спазването на съответното отстояние един от друг.

Г-н Цакрис заяви, че Комистията е взела единодушно решение броят на съучастващите по време на богослужение в Митрополитските храмове да бъде увеличен от 25 души на 50 души (клирици и вярващи) като за всеки вярващ са определени 15 кв. м. площ. По отношение на другите храмове се въвежда условието всеки вярващ да разполага с 15 кв. м. площ в съответния храм при стриктното спазване на всички останали горепосочени мерки.

И така след взетото решение на Комисията по инфекциозни болести, министерствата на образованието и вероизповеданията и здравеопазването на Гърция публикуваха новото Общо министерско решение Δ1α/ΓΠ.οικ. 80588/15.12.2020 (ΦΕΚ Β΄ 5509) в Правителствения вестник, в което са включени и новите предложения за черкуването на вярващите по време на трите големи празника от Светото Двадесетодневие – Рождество Христово, Нова Година (Обрезание Господне/Свети Василий Велики) и Богоявление.

Αταίριαστοι – 15/12/2020 | Αθανάσιος Τσακρής: Να αποφεύγουμε τις συναντήσεις κατά τη διάρκεια των εορτών | VIDEO

Новите мерки относно храмовете са следните:

„…А. Предвижда се възможност за моление на вярващите в Свещените храмове от днес до 07 януари 2021 г. за Рождество Христово, Обрезание Господне/Свети Василий Велики и Богоявление.

Б. Предвижда се максималният брой на вярващите (вкл. и клириците) в Свещените Митрополитски Храмове да бъде до 50 души.

В. Увеличава се броят на вярващите в останалите храмове от 9 души на 25 души…

Г. Всеки вярващ трябва да разполага с 15 кв. м. площ в храма, където се черкува с отстояние от минимум 2 метра от другите вярващи.

Д. По отношение на опелата и свързаните с тях религиозни ритуали и други свещенодействия и погребални събития се разрешава участието за на религиозния служител и до (9) девет души по време на този ритуал.

Е. По време на празника Богоявление не се разрешава Освещаване на водите на публично и открито място, а само в рамките на Свещените храмове.

Ж. Всички останали мерки срещу възпрепятстване разпространението на коронавирусната инфекция остават в сила...“

От своя страна днес по-рано, говорителят на правителството г-н Стелиос Пецас заяви пред радиостанцията Realfm 97,8, че вчерашният 15-минутен разговор между министър-председателя на Гърция Кириакос Мицотакис и Архиепископа на Атина Йероним II е проведен в приятелска атмосфера. И по-конкретно г-н Пецас заяви: „Беше повдигнат въпроса пред Комисията по инфекциозни болести, за да се обмисли какви възможности има относно отварянето на храмовете (за вярващите – Бел. авт.) по време на празниците. Разбирам, че Комисията се движи в посока да има три дни вместо два, в които ще бъдат отворени храмовете, а именно за Рождество Христово, Свети Василий Велики (Нова Година) и за Богоявление. С възможност, да има по две и повече Литургии във всеки храм, както стана и преди“.

Що се отнася до броя на вярващите в храмовете вместо 9 души максималният брой ще бъде 25 души, т.е. един вярващ на 15 кв. м. площ, а в митрополитските храмове максималният брой ще бъде 50 души и за трите дена (празника – Бел. прев.)“, добави г-н Пецас.

Този въпрос го решава Комисията, а не правителството. Комисията не преговаря. Тя взема решения въз основа на епидемиологичните данни, това прави и сега… Ще следваме съветите на експертите, както сме го правили и преди. Дали тази гъвкавост ще позволи днес Свещеният Синод да вземе едно конструктивно решение, предстои да разберем. Вярвам, че Църквата както и преди ще прояви отговорно отношение и няма да има особени проблеми по отношение на тези трудни и специални празници“, подчерта г-н Пецас.

Днес на 15 декември Постоянният Свещен Синод на Еладската Църква заседава чрез видеоконферентна връзка относно обявленията на държавата за функционирането на Свещените храмве по време на Светото Дванадесетодневие (от Рождество Христово до Богоявление).

Членовете на Синода са уведомени от Архиепископа на Атина за съдържанието на разговора с министър-председателя на Гърция г-н Кириакос Мицотакис.

Важно е да се отбележи, че въпреки реакциите на някои Митрополити като тези на Керкира, Месогея и Серес – Църквата ще се придържа стриктно към взетите от самата нея решения.

Отново подчертаваме, че няма никакво напрежение между Църквата в Гърция и гръцката държава, както неснователно и с пропагандна цел някои медии в България се опитват да внушават, вкл. държавната телевизия БНТ и някои пропагандни български църковни блогове и сайтове.

Това че трима-четирима Митрополити от Еладската Църква от 81 са изразили своето лично мнение по отношение функционирането на храмовете за Рождество Христово, Нова Година и Богоявление – по никакъв начин това не ангажира самата Църква в Гърция, а създава неприятно усещане у самите вярващи.


1 Тази комисия е създадена във връзка с пандемията от коронавирус като тя е натоварена с отговорността да взема всички решения относно затварянето на всякакъв вид помещения (предприятия, магазини, центрове и пр.), струпването на хора и други ограничения на територията на Гърция, вкл. и в църквите, джамиите, синагогите и другите религиозни култови места.

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal