Варшавско-Белска Митрополия: Православният център на милосърдието ЕЛЕОС организира акция „Елеос за Рождество Христово“ | СНИМКИ

In other languages: PLGEO

Превод: Йордан Георгиев

Като част от рождественската благотворителна дейност, Православният център на милосърдието ЕЛЕОС организира акцията „ЕЛЕОС за Рождество Христово“. Няколкостотин пакета бяха подготвени и раздадени на място на нуждаещите се в Подляското войводство.

Във вторник, 22 декември 2020, пакетите бяха приети от обитателите на православните домове за възрастни хора в Бялисток, Хайновка, Тшешцянка, Кожиние и Грабарка. На повечето от тези места бяха раздадени подаръци (при спазването на съответните епидемиологични правила) от Негово Преосвещенство Хайновският Епископ г-н Павел заедно с директорите на Епархийските центрове на милосърдието ЕЛЕОС – отец Адам Остапкович и Марек Масалски. Срещата беше съпроводена от традиционно пеене на рождественски песни при спазване на съотвената социална дистанция.

Пакети ще получат и петте центъра за ежедневна подкрепа на ЕЛЕОС в Бялисток, Центъра за ежедневна подкрепа в Супрасъл, участниците в семинарите по трудова терапия в Нова Вола и жителите на Бялисток.

Организатори на акцията са ЕЛЕОС, Православният център на милосърдието на Бялистокско-Гданската Епархия и Православната Бялистокско-Гданска Епархия. Проектът е подкрепен от Маршалския кабинет на Подляското войводство.

Източник: Diecezji Warszawsko-Bielskiej

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal