Ἐξιτήριο ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο ἔλαβε ὁ Μητροπολίτης πρώην Βελγίου κ. Παντελεήμων

In other languages: BG

Ἱερὰ Μητρόπολις Βελγίου καὶ Ἐξαρχία Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου γνωστοποιεῖ εἰς τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τοὺς εὐσεβεῖς ὀρθοδόξους χριστιανούς μας ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Βελγίου κ. Παντελεήμων ἔλαβε ἐξιτήριο ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο τῆς Χίου, μετέβη εἰς τὴν οἰκία του καὶ εἶναι καλύτερα στὴν ὑγεία του.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Πηγή: Ἱερὰ Μητρόπολις Βελγίου, Ἐξαρχία Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου | Archevêché de Belgique, Exarchat des Pays-Bas et de Luxembourg | Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal