Размишления на „Икуменическата водна мрежа“ (EWN) за Световния ден на тоалетната 2020 | VIDEO

Автор: Александър Иванов

По време на онлайн сутрешен молебен на 16 ноември 2020, Методисткият епископ Арнолд Темпъл, председател на кампанията на Световния съвет на църквите „Икуменическа водна мрежа“ (EWN)1 и президент на Конференцията на църквите от цяла Африка (AACC), размишлява върху Световния ден на тоалетната2, който ще бъде отбелязан тази година на 19 ноември. Това съобщава пресслужбата на Световния съвет на църквите.

Тук обмисляме въпроси, които обикновено не искаме да обсъждаме: за тоалетните. Това не е нещо, което присъства в дискусиите на масата, но днес ние го обмисляме, когато ще отбележим Световния ден на тоалетната с темата „Устойчива санитария и изменение на климата“.

Повече от 4,2 милиарда души живеят без достъп до безопасно управлявани санитарни условия.

Повечето хора приемат санитарните условия – и особено тоалетните – за даденост.

Знаете ли, приятели, работата на нашите черва е естествен феномен.

Има много хора, които са принудени да дефекират на открито. Има и много, които могат да го правят само на закрито под покрива на мрака през нощта. Те не могат да се сблъскат с неудобството от дефекирането на открито, но това е единствената възможност за тях.

Някой може да е дефекирал нагоре по течението и същата тази токсична течност се стича и се събира при/от хората, които живеят надолу по течението. По този начин те стават уязвими за заболявания като диария, холера и т.н.

Не е ли явна несправедливост, че в днешния свят има хора, които имат право да живеят, а нямат право да изпразват стомаха си по достоен начин без да компрометират своето здраве? Как можем да твърдим, че сме християни, ако си затваряме очите пред крещящата несправедливост около нас?“ – каза епископ Арнолд Темпъл, председател на кампанията на Световния съвет на църквите „Икуменическа водна мрежа“ (EWN).


1. Кампанията „Икуменическа водна мрежа“ (Ecumenical Water Network, EWN) е със седалище в Женева и е инициатива на Световния съвет на църквите. Състои се от църкви и от организации, свързани с църквите, които насърчават опазването, както и отговорното управление и справедливото разпределение на водата за всички, въз основа на разбирането, че водата е дар от Бога, и е общо благо и основно човешко право. – Бел. авт.

2. Световният ден на тоалетната (на английски: World Toilet Day) е кампания за мотивиране на милиони хора по целия свят за решаване на проблеми свързани с канализацията и хигиенните условия. Денят се отбелязва на 19 ноември от 2001 г. от Световната тоалетна организация. С резолюция на ООН (UN Resolution A/67/L.75), Световният ден на тоалетната се отбелязва като официален Международен ден на ООН. През 2015 г. 2,4 милиарда души по целия свят не разполагат с нормални хигиенни условия. Липсата на канализация въздейства върху безопасността на човешкото здраве. Причина е и за разпространяване на множество заболявания като диария и шистозомиаза. 58% от случаите на диария са породени от липсата на течаща вода, лоша хигиена и липса на навик за миене на ръцете. През 2013 г. около 340 000 деца на възраст под 5 години са починали от диария, поради липса на канализация и течаща вода. Чрез осигуряването на достъп до тоалетна намалява смъртността наполовина. Липсата на тоалетна в домовете в развиващите се страни е причина за задържане на физиологичните нужди от момичета и жени изпитват страх от изнасилвания и тормоз. Чрез Декларация на хилядолетието на ООН от 2000 г. се работи за повишаване на безопасността и достъпа до тоалетни. През 2015 г. 700 милиона души по целия свят не успяват да получат достъп до канализация. Световният ден на тоалетната дава възможност да се повиши информираността за значението на канализацията и да се повиши достъпа до тоалетни и течаща вода. Всяка година Денят има различна тема. През 2014 г. е „Равенство и достойнство“. Целта е да се обърне внимание на съществуващите неравенства при използване на тоалетните и достъпа на канализация, както и за рисковете за насилие над момичета и жени, където липсва канализация. През 2015 г. темата е „Тоалетната и храненето“. Световната тоалетна организация е създадена на 19 ноември 2001 г. от Джек Сим. От тогава този ден се отбелязва като Световен ден на тоалетната. От 2007 г. за повишаване на осведомеността за проблеми свързани с липсата на канализация и повишаване на личната хигиена работи група за „Повишаване на обществената осведоменост“ към Алианса за устойчива хигиена. През 2013 г. в съвместна инициатива между Световната тоалетна организация и правителството на Сингапур е приета Резолюция на ООН наречена „Канализация за всички“. Тя разглежда проблемите свързани с липсата на канализация и призовава за колективни действия чрез отбелязването на Световния ден на тоалетната. Резолюцията е приета от 122 държави на 67-ото Общо събрание на ООН в Ню Йорк. – Източник: Wikipedia.


 

Donate to Doxologia Infonews

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

 

Follow us on Facebook page: @doxologiainfonews

 

Join our Facebook group: @doxologiainfonews.group

 

Follow us on Twitter: @doxologiainews

 

Follow us on Instagram: @doxologiainfonews

 

Follow us on ВКонтакте: @doxologiainfonews

 

Join our Telegram channel: @doxologiainfonews

 

Subscribe to us on YouTube: @doxologiainfonews