Начало » Разни » Проповеди, речи, обръщения » Омилия за празника Въведение Богородично

Омилия за празника Въведение Богородично

Автор: Негово Блаженство Български Патриарх и
Софийски Митрополит г-н г-н Неофит

Обични в Господа братя и сестри,
Светъл и радостен е днешният ден, който Православната църква е определила за честване на едно от най-важните събития в земния живот на Пресветата Божия Майка – нейното тържествено въвеждане в Храма и нейното посвещаване на Бога и на живота според Неговите свети и спасителни заповеди. Днес, както възглася Църквата в своите химни, в Божия храм влиза тази, на която в дивния Божи промисъл е било определено да се въздигне до нечуваната за никого от човеците чест, сама да стане Храм на Всевишния, като приеме в утробата си Въплъщаващия се Бог и така да отдаде човешкия дял в голямото богочовешко дело на спасението. Да удиви със смирението и с добродетелния си живот дори и ангелските войнства, ставайки Майка на Този, Който е на всичко „Алфа и Омега, начало и край” (Откр. 1:8) – Идващия в нашия свят Господ.

Честваното днес събитие, има свое специално място и особено значение в непостижимото за ума тайнство на Богочовечеството. От Преданието на Църквата ние знаем както за порива на нейната младенческа ревност по Божия дом, изкачвайки без чужда помощ стъпалата на Храма, така и за особената чест, оказана ѝ от самия първосвещеник – да бъде въведена в Святая Святих – там, където ветхозаветното законодателство определяло да влиза само той, при това единствено веднъж в годината. Нима обаче е имало място, което да е подхождало повече на тази, на която е предстояло сама да стане обител на божествената природа и вместилище на Невместимия, от това най-съкровено място на Божието присъствие във времената на Стария Завет? Нима сред човеците е имало някой, по-достоен от нея – да пристъпи в онази свещена тишина, в която ветхозаветният Израил е пазил скрижалите на Завета? Нима мястото, където Сам Бог е провъзгласявал Своята воля, не трябвало да бъде посетено тъкмо от тази, чрез която Всевишният щял да възвести Своя Нов Завет с човеците и с цялото творение?

Ето защо, в удивление и преклонение пред тайната на Богородичното влизане в Храма, в днешното празнично богослужение Църквата пее: „Радват се небето и земята, като виждат духовното Небе да идва в божествения дом, за да се възпита в благочестие единствената пренепорочна Дева” (Стиховна стихира, гл. 5). А в утринните молитви на празничното богослужение чуваме: „В Храма те доведоха, Всенепорочна, … като жертва чиста, и по чуден начин ти се въдворяваш в недостъпните у Бога места, като се подготвяш за обитанието на Словото”. И ето че дори днес, след като в продължение на столетия и хилядолетия Църквата е формулирала своето божествено учение на вярата, ние все още не можем да кажем, че сме вникнали докрай в дълбочината на смисъла на днешното събитие – въвеждането на Пресвета Богородица в Святая Святих и началото на нейното подготвяне за онази мисия, която никому преди нея или след нея не е било определено да извърши.

Богородичното влизане в Храма ни подсеща, че всички ние заедно като Църква сме задължени да търсим Божията помощ и наставление, да отделяме необходимото време, за да се подготвим за всяко наше дело и начинание, с което отдаваме нашия принос към вечната мисия на Църквата, с което осмисляме отредените ни от Бога дни и години. Подсеща ни и за това, че за тази наша подготовка ние следва да търсим на първо място и преди всичко именно Храма, където Църквата извършва Тайнството на тайнствата. Подготвени по този начин, под ръководството на Храма и на божествената Евхаристия, ние ще се окажем достойни участници в богочовешкия живот на Църквата, и усилията ни ще принесат стократен плод (Лука 8:8), както бе казал и Сам Спасителят: „Аз съм лозата, вие пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото без Мене не можете да вършите нищо” (Иоан 15:5).

Нека, възлюбени, – по примера на Божията Майка – и ние неизменно да търсим Божията помощ и ръководство, та, по съвета на Господа, да възрастваме като истински Негови ученици и подражатели, достойни обиталища на Светия Дух, които с живота и делата си вършат Божието дело и осъществяват в света Божията свята воля.

По молитвите на Пресветата наша Владичица и всякога Дева Богородица, която днес се въвежда в Божия храм, Господ да милва и спасява всички нас! Амин!

ТРОПАР НА ПРАЗНИКА

Днес е предзнаменованието на Божието благоволение и предвестието за човешкото спасение: Девата открито се явява в Божия Храм и предизвестява на всички Христос. Нека и ние с висок глас извикаме към нея: радвай се ти, която си изпълнение на замисъла на Създателя.

Support Doxologia Infonews to continue receiving quality church, religious news

Donate to Doxologia Infonews. Your support is invaluable to us. Thank you!

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46BPBI88984030687601

or through PayPal