Омилия за празника Въведение Богородично

Автор: Негово Блаженство Български Патриарх и
Софийски Митрополит г-н г-н Неофит

Обични в Господа братя и сестри,
Светъл и радостен е днешният ден, който Православната църква е определила за честване на едно от най-важните събития в земния живот на Пресветата Божия Майка – нейното тържествено въвеждане в Храма и нейното посвещаване на Бога и на живота според Неговите свети и спасителни заповеди. Днес, както възглася Църквата в своите химни, в Божия храм влиза тази, на която в дивния Божи промисъл е било определено да се въздигне до нечуваната за никого от човеците чест, сама да стане Храм на Всевишния, като приеме в утробата си Въплъщаващия се Бог и така да отдаде човешкия дял в голямото богочовешко дело на спасението. Да удиви със смирението и с добродетелния си живот дори и ангелските войнства, ставайки Майка на Този, Който е на всичко „Алфа и Омега, начало и край” (Откр. 1:8) – Идващия в нашия свят Господ.

Честваното днес събитие, има свое специално място и особено значение в непостижимото за ума тайнство на Богочовечеството. От Преданието на Църквата ние знаем както за порива на нейната младенческа ревност по Божия дом, изкачвайки без чужда помощ стъпалата на Храма, така и за особената чест, оказана ѝ от самия първосвещеник – да бъде въведена в Святая Святих – там, където ветхозаветното законодателство определяло да влиза само той, при това единствено веднъж в годината. Нима обаче е имало място, което да е подхождало повече на тази, на която е предстояло сама да стане обител на божествената природа и вместилище на Невместимия, от това най-съкровено място на Божието присъствие във времената на Стария Завет? Нима сред човеците е имало някой, по-достоен от нея – да пристъпи в онази свещена тишина, в която ветхозаветният Израил е пазил скрижалите на Завета? Нима мястото, където Сам Бог е провъзгласявал Своята воля, не трябвало да бъде посетено тъкмо от тази, чрез която Всевишният щял да възвести Своя Нов Завет с човеците и с цялото творение?

Ето защо, в удивление и преклонение пред тайната на Богородичното влизане в Храма, в днешното празнично богослужение Църквата пее: „Радват се небето и земята, като виждат духовното Небе да идва в божествения дом, за да се възпита в благочестие единствената пренепорочна Дева” (Стиховна стихира, гл. 5). А в утринните молитви на празничното богослужение чуваме: „В Храма те доведоха, Всенепорочна, … като жертва чиста, и по чуден начин ти се въдворяваш в недостъпните у Бога места, като се подготвяш за обитанието на Словото”. И ето че дори днес, след като в продължение на столетия и хилядолетия Църквата е формулирала своето божествено учение на вярата, ние все още не можем да кажем, че сме вникнали докрай в дълбочината на смисъла на днешното събитие – въвеждането на Пресвета Богородица в Святая Святих и началото на нейното подготвяне за онази мисия, която никому преди нея или след нея не е било определено да извърши.

Богородичното влизане в Храма ни подсеща, че всички ние заедно като Църква сме задължени да търсим Божията помощ и наставление, да отделяме необходимото време, за да се подготвим за всяко наше дело и начинание, с което отдаваме нашия принос към вечната мисия на Църквата, с което осмисляме отредените ни от Бога дни и години. Подсеща ни и за това, че за тази наша подготовка ние следва да търсим на първо място и преди всичко именно Храма, където Църквата извършва Тайнството на тайнствата. Подготвени по този начин, под ръководството на Храма и на божествената Евхаристия, ние ще се окажем достойни участници в богочовешкия живот на Църквата, и усилията ни ще принесат стократен плод (Лука 8:8), както бе казал и Сам Спасителят: „Аз съм лозата, вие пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото без Мене не можете да вършите нищо” (Иоан 15:5).

Нека, възлюбени, – по примера на Божията Майка – и ние неизменно да търсим Божията помощ и ръководство, та, по съвета на Господа, да възрастваме като истински Негови ученици и подражатели, достойни обиталища на Светия Дух, които с живота и делата си вършат Божието дело и осъществяват в света Божията свята воля.

По молитвите на Пресветата наша Владичица и всякога Дева Богородица, която днес се въвежда в Божия храм, Господ да милва и спасява всички нас! Амин!

ТРОПАР НА ПРАЗНИКА

Днес е предзнаменованието на Божието благоволение и предвестието за човешкото спасение: Девата открито се явява в Божия Храм и предизвестява на всички Христос. Нека и ние с висок глас извикаме към нея: радвай се ти, която си изпълнение на замисъла на Създателя.

✎ КОМЕНТАРИ • COMMENTS ✎