Митрополитът на Белгия представи CROCEU на срещата на високо равнище на ЕС с религиозните лидери на тема: „Европейският начин на живот“

In other languages: ENNL – FR – GR 

Превод: Йордан Георгиев

На 27 ноември 2020 в петък се състоя в онлайн формат 15-та среща на високо равнище с религиозни лидери. Тази година срещата беше посветена на европейския начин на живот, особено в светлината на притискащите предизвикателства на пандемията от коронавирус, на терористичните заплахи и на емиграцията. Това беше първата подобна среща в настоящата Европейска комисия (ЕК), а домакин бе нейният зам.-председател г-н Маргаритис Схинас. На срещата присъства и г-жа Роберта Мецола, заместник-председател на Европейския парламент, която преди малко повече от седмица беше назначена от Европейския парламент (ЕП) като отговаряща за диалога с религиозните институции в ЕС. Комитетът на представителите на Православните Църкви в Европейския съюз (КППЦЕС/CROCEU) беше представен от Високопреосвещения Митрополит на Белгия г-н Атинагор (Вселенска Патриаршия).

При откриването на срещата, зам.-председателят на ЕС г-н Маргаритис Схинас отбеляза, че „макар да отне известно време, тази среща-диалог е едно ново начало в рамките на новия ЕП за един по-тесен надяваме се и на един редовен диалог с религиозните институции от целия континент, което е все повече необходимо в такива трудни периоди като този, в който се намираме в момента“. Отбелязвайки с благодарност огромния принос на религиозните общности за преодоляване на многостранните ефекти на пандемията, г-н Схинас неведнъж е умолявал присъстващите религиозни лидери да продължат своите усилия в тази посока.

В същия дух, зам.-председателят на Европейския парламент г-жа Роберта Мецола посочи факта, че приносът на религиозните общности към обществата винаги е бил много важен и става по-видим само в контекста на пандемията.

Православната Църква на тази среща беше представена от Негово Високопреосвещенство Митрополитът на Белгия г-н Атинагор (Вселенска Патриаршия), който говори от името на CROCEU. От своя страна, Митрополит Атинагор заяви, че продължаващата пандемия е оказала огромно влияние върху религиозния живот в цяла Европа. „Вземащите решения трябва непрекъснато да отчитат факта, че религиозният опит като такъв е първо и най-важно опит, който има огромна роля за осигуряването на благосъстоянието на нашите общества. В светлината на това мисля, че трябва да подчертаем необходимостта от по-задълбочена дискусия, за да се постигне правилен баланс между защитните мерки и основните човешки права, не на последно място правото на свобода на религията“, заяви Митрополит Атинагор. Освен това, той посочи образованието и по-конкретно религиозното образование като най-ефективен инструмент за предотвратяване на радикализацията и тероризма. Той предлага също така ЕК да съживи финансирането на програми за обмен, които да позволят на младите европейци да се познават по-добре в своята религиозна и културна идентичност. И накрая, по въпроса за миграцията, Митрополит Атинагор предлага един балансиран подход, който да бъде в хармония с Евангелието. От една страна, ЕС осъжда и се бори срещу структурното зло, а от друга страна – търпи трафика на хора, една дейност, която за съжаление процъфтява в суровия контекст на преместването на населения в близост до ЕС и около него. „Трябва също така да помогнем на новодошлите да се интегрират в новите си страни, да научат местния език и да допринесат за социалния живот. Най-лошото нещо, което може да се случи, е в крайна сметка да живеят в гета“, заяви като заключение Митрополит Атинагор.

Срещата на високо равнище с религиозни лидери от Европа представлява годишният акцент в отворения, прозрачен и редовен диалог между институциите на ЕС и религиозните общности. От 2009 г. този диалог е включен и в самия Договор за функционирането на ЕС (член 17). През годината се провеждат и други по-целенасочени събития (срещи) на ниво експерти в разглежданата област. В тези случаи религиозните представители имат възможността да изразят мнението си по актуалните въпроси, с които институциите на ЕС се занимават в момента.

Списък на участниците:

  1. Митрополит АТИНАГОР, представител на Вселенската Патриаршия в Белгия, Нидерландия и Люксембург
  2. Проф. д-р Хайнрих БЕДФОРД-ЩРОМ, Епископ на Бавария и председател на Съвета на Евангелската църква на Германия (EKD)
  3. Г-н Абдасамад ЕЛ ЯЗИДИ, генерален секретар на Централния съвет на мюсюлманите, Германия
  4. Г-н Алберт ГУИГУИ, главен равин на Брюксел и постоянен представител в Конференцията на европейските равини
  5. Кардинал Жан-Клод ХОЛЕРИХ, Архиепископ на Люксембург, председател на епископските конференции на Европейския съюз (COMECE)
  6. Пастор Кристиан КРИЙГЕР, президент на Реформирана протестантска църква на Елзас и Лотарингия, председател на Конференцията на европейските църкви (CEC)
  7. Пастор д-р Сару СААРИНЕН, Лутеранска църква на Финландия
  8. Епископ Юсеф СУЕЙФ, архиепископ на маронитите в Кипър

Източник: Ἱερὰ Μητρόπολις Βελγίου, Ἐξαρχία Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου | Archevêché de Belgique, Exarchat des Pays-Bas et de Luxembourg | Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg


DONATION

If you wish, you can support us with your donation. We thank you from the bottom of our hearts!


✎ КОМЕНТАРИ • COMMENTS ✎