Икуменическата Световна студентска християнска федерация (WSCF): Призив за действия относно климатичната справедливост

In other languages: EN

Превод: Александър Иванов

В тези дни на несигурност, религиозната младеж на Европа, с подкрепата на нашите братя и сестри от други религиозни организации, се събират, за да призоват за действия в областта на климатичната справедливост. Пандемията от коронавирус, с която се сблъскваме в момента, е непосредствена заплаха за живота и за поминъка по целия свят. Не трябва обаче да забравяме, че климатичната криза също е пандемия с епичен мащаб, застрашаваща самото съществуване на Земята и всичко, което зависи от нея за оцеляването (като ресурсите и т.н.).

Продължителното унищожаване на Земята, нашият споделен дом, категорично противоречи на ценностите и ученията, които ние, младите хора на вярата, прегръщаме и поддържаме. Смятаме, че е наша отговорността да се противопоставим на сегашния начин на живот, който причинява огромни вреди и разрушения на нашите съграждани по земята, вкл. и на човешката и животинската популации, нарушава хармоничната и разнообразна екология, в рамките на които ние съществуваме. Трябва да преосмислим нашата концепция за напредък в контекста на екологичното правосърдие, за да постигнем по-справедлив свят за всички. Ангажираме се да работим за намиране на решения и стратегии, които да ограничат въглеродния отпечатък, който оставяме след себе си. Ние ще помогнем за създаването на по-зелен и справедлив свят; свят, който ще осигури равенство между различни хора, държави и континенти. Важно да отбележим е, че не само работим като личности, но и държим отговорни за действията властимащите. За това е от съществено значение да се използват демократични права и отговорности, като се имат предвид по-малко привилегированите и да се осигури представителство на малцинствата, младежта и жените в процесите на вземане на решения за политиката на мир.

В допълнение, ние призоваваме всички лидери да определят приоритетите и да гарантират, че защитниците на правата на хората и техните семейства, които работят за постигане на еко-справедливост, получават необходимата социална справедливост и защита. Докато говорим, хората вече страдат от преселването, причинено от извънредната ситуация с климата, и много от тях са принудени да мигрират, докато бягат от войните и природните бедствия.

Призоваваме лидерите, както в нашите общности, така и по целия свят, да бъдат солидарни към онези, които вече страдат от последиците от изменението на климата, към всеки жив организъм и към целия свят. Призоваваме ги да намерят решения, които не са мотивирани само от печалба, но и такива, които осигуряват решения за устойчива околна среда.

Призоваваме нашите религиозни лидери да покажат необходимото лидерство и да насочат нашите общности към по-проспериращ и по-справедлив свят. Призоваваме ви да използвате писанията, религиозното учение и религиозния език, за да дадете пример на общностите, на които служите. Припомняме ви да бъдете наши водещи примери и да се ангажирате да черпите от нашите религиозни вярвания и от основните поучения на състраданието и уважението към живота като принципи, които ръководят вашите действия при вземане на решения.

Ние признаваме, че нашата планета не принадлежи само на нас, но и на онези, които тепърва предстои да се появят на бял свят. Солидарността между поколенията е минимум, който трябва и трябва да се упражнява. Ние сме част от свят, по-голям от това, което можем да си представим, и трябва да вземем предвид бъдещето. Това е нашата религиозна и морална вяра, ние се събираме, младежи от различни религии и произход с една обща програма: да се справим с неотложната заплаха от изменението на климата.

Тази тревожна ситуация е причинена от човечеството и в резултат на това може да бъде разрешена само от нас, обединени за действия. Следователно:

Нора Антонсенс, Икуменически младежки съвет в Европа (EYCE): Ангажирам се да ям повече растителна храна и да избягвам разхищаването на храната.

Емина Фрляк, Европейска междурелигиозна младежка мрежа (EIYN): Ангажирам се да спра да използвам пластмаса (торбички, продукти, бутилирана вода) и да използвам по-малко хартия, и да я рециклирам.

Стина Туск, Световна студентска християнска федерация в Европа (WSCF-E): Поемам ангажимент да спра да летя в рамките на Европа и да избегна пътуването на дълги разстояния.

Флоренция Поули, Форум на европейските мюсюлмански младежки и студентски организации (FEMYSO): Ангажирам се никога да не спирам да работя за осведомеността в собствената си общност.

Джули Клаузен, Будистки младежки съюз (JBU): Ангажирам се да се боря за живота и благосъстоянието на всички живи същества.

Мохамед Амброзини, Soka Gakkai International (SGI): Ангажирам се да повиша осведомеността и да отворя диалози за еко справедливостта и човешката сигурност с колкото се може повече хора, и да покажа, че това е пътят към щастието на света, човешкото семейство чрез собствения ми жизнен опит.

Призоваваме ви да се присъедините към нас и да станете част от промяната, от която отчаяно се нуждае светът. Присъединете се към нас!

Други партньори:

  • Световен съвет на църквите (World Council of Churches – WWC)
  • Лютеранска световна федерация (The Lutheran World Federation – LWF)
  • Конференция на европейските църкви (Conference of European Churches – CEC)
  • Европейска християнска екологична мрежа (European Christian Environmental Network – ECEN)

Гледайте видеопосланието в YouTube.

Източник: Световна студентска християнска федерация (WSCF)


DONATION

If you wish, you can support us with your donation. We thank you from the bottom of our hearts!


✎ КОМЕНТАРИ • COMMENTS ✎

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ