Енциклика на Архиепископа на Америка Елпидофор за Деня на благодарността | 26 ноември 2020 г.

In other languages: ENGR

Превод: Йордан Георгиев

Архиепископска Енциклика за Деня на благодарността

26 ноември 2020 г.

«Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. Ἀλληλούϊα» (Ψαλμὸς 135:1).

«Славете Господа, защото Той е благ, защото е вечна милостта Му. Алилуия“ (Псалом 135:1).

Към Високопреосвещените и Преосвещените Йерарси, Всеблагочестивите свещеници и дякони, монасите и монахините, председателите и членовете на Енорийските съвети, Почитаемите Архонти на Вселенската Патриаршия, служителите от полудневните и вечерни училища, Благотворителните Братства, младежта, Гръкоправославните организации и целия христолюбив народ на Свещената Архиепископия на Америка.

Възлюбени в Христа, братя и сестри,

Нека благодарим на Бога! Нека отпразнуваме този национален Ден на благодарността – един уникален ден, когато си спомняме, че противоположността на недостига не е изобилието, а благодарността. Думите на президента Джон Кенеди и днес звучат толкова вярно, колкото и в Прокламацията му от 1963 г .: „Преди повече от три века нашите предци във Вирджиния и в Масачузетс, далеч от дома в самотна пустиня, отделиха време за благодарност. На този ден те благодариха топлосърдечно на Бога за тяхната сигурност, за здравето на децата им, за плодородието на техните ниви, за любовта, която ги свързваше, и за вярата, която ги обединяваше с Бога“. Този наш национален празник е тясно свързан със семейните събирания за вечерята на благодарността, но тази година на пандемия е различна от другите. Семейните събирания са застрашени заради нуждата да защитим здравето на хората, които обичаме. Но и благата на мнозина от нашите братя, както се разбира от само себе си са намалели, заради икономическата несигурност, която предизвика пандемията.

Поради тази причина призовавам всички вас, според възможностите, благодарете във вашите общности с вашата щедрост на по-малко привилегированите от нас. Нека споделим с другите някои от благословиите, които Бог ни е дал в изобилие, по неговия пример: „защото Той оставя Своето слънце да грее над лоши и добри, и праща дъжд на праведни и неправедни“ (Матей 5:45). Да приемем благоденствието и изобилието в нашия живот не само като резултат на тежък труд и на други щастливи съвпадения, но най-вече като уникално безценно съкровище на Божиите дарове в нашия живот и като възможност за милосърдие към нашите ближни, спомняйки си думите на Господа: „…Даром получихте, даром давайте“ (Матей 10:8).

И ако тази година не можете да се съберете с близките и семействата си за Деня на благодарността, нека задържим това място широко в нашите сърца и отворено за всички хора. Хората около нас имат нужда да усетят тази любов и приемането на другия, който и да е той – като първа стъпка.

На всяка Божествена Литургия ние благодарим и славословим Бога, но можем да покажем тази благодарност на дело чрез нашата любов и щедрост към нашите ближни.

Εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ!
Нека благодарим на Господа!

С отечески молитви и любов в Господа Иисуса Христа,

+ Елпидофор
Архиепископ на Америка


 

Donate to Doxologia Infonews

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

 

Follow us on Twitter:

@doxologiainews

 

Follow us on Facebook page:

@doxologiainfonews

 

Join our Facebook group:

@doxologiainfonews.group

 

Follow us on Instagram:

@doxologiainfonews

 

Follow us on ВКонтакте:

@doxologiainfonews

 

Join our Telegram channel:

@doxologiainfonews

 

Subscribe to us on YouTube:

@doxologiainfonews


✎ КОМЕНТАРИ • COMMENTS ✎