Гърция под пълна карантина (локдаун): Отслужване на богослужения в храмовете без присъствието на вярващите от 07 ноември до 30 ноември 2020

In other languages: GR MK

Превод: Йордан Георгиев

Съгласно новото Общо министерско решение № Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 (ΦΕΚ Β΄ 4899/06-11-2020)Извънредни мерки за защита на общественото здраве от опасността от разпространяване на коронавируса COVID-19 на територията на цялата държава за периода от събота, 7 ноември 2020 до понеделник, 30 ноември 2020“, храмовете и всички останали религиозни места ще бъдат затворени за вярващите, но богослуженията в тях ще продължават да бъдат отслужвани съгласно правилата на всяко едно вероизповедание.

По-конкретно за местата за религиозно служение горепосоченото Общо министерско решение предвижда:

Отслужването на литургии, религиозни събори, свещенодействия или всеки вид религиозно служение се извършва само и единствено от религиозните служители и необходимия помощен персонал без присъствието на други физически лица (вярващи – Бел. прев.). Не се позволява присъствието на физически лица, освен посочените в предишния параграф на местатата за религиозно служение в съответния период, както и за всеки друг случай.

За погребенията и свързаните с тях литургии и други свещенодействия, както и погребалните ритуали се позволява участието само на религиозния служител, до девет лица, свързани с покойника, както и лицата, свързани с изкопаването на гробното място (гробари – Бел. прев.)“.

По-долу може да разгледате подробно цялото Общо министерско решение на гръцки език:

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal