Doxologia INFONEWS: Да бъдем милосърдни към животните – и те чувстват болка и обичат ласки

Животните носят последиците от първородния грях, извършен от човека. Затова ние цял живот сме длъжни да се грижим за животните, с любов и внимание!


Автор: Doxologia INFONEWS

На 4 октомври отбелязваме Световния ден за защита на животните.

Той се отбелязва в деня на римокатолическия светец Франциск, покровител на животните. Решение за отбелязването му е взето през 1931 г. на Международния конгрес на привържениците на движението за защита на природата във Флоренция, Италия.

Целта на Световния ден на животните е да се подобри отношението към животинските видове по света, като се предостави подкрепа на лица, групи и организации за хуманно отношение към животните.

В света има над 40 000 застрашени вида.

Според Комитета на ООН за защита на животните и природата поне 100 вида животни изчезват всеки ден заради бракониери с цел печалба.

Сред най-критичните видове, когато става въпрос за оцеляване, са големите панди, тигрите, морските костенурки, големите примати, слоновете и носорозите.

Защитниците на животни предупреждават, че и в най-развитите държави в света с уредено законодателство има „срамни изключения на застрашаване животни“ и посочват за пример испанската корида и английската традиция на лов с кучета, която е забранена.

Като негативни примери се посочват и китайските ферми за мечки, които се поддържат за нуждите на медицината, антихуманния лов за износ на морски костенурки в Индонезия и Япония, и редица други заплахи за оцеляването на животните. Особено внимание се обръща на застрашаването на тигрите, които са частично унищожени.

В Библията се разказва, как Валаам бил веднъж повикан от един езически цар да прокълне еврейския народ. Валаам яздел своята ослица. Пътят му минавал по една теснина между лозята. Понеже намерението на Валаама било неугодно на Бога, Ангел Господен препречил пътя на ослицата, и тя, виждайки небожителя пред себе си, не искала да върви напред. Валаам започнал да я бие. Тя не мръдвала. Дълго търпяло едното животно жестоките удари, докато най-сетне по Божие чудо заговорило с човешки глас: „Какво ти сторих, та ме биеш? … Не съм ли аз твоята ослица, която ти яздиш отначало и до днес?“ (Числ. 22:28–30). Тогава Бог отворил очите на Валаама и той видял Ангела Господен, застанал на пътя с гол меч в ръка и разбрал, че ослицата му няма вина и че той напразно я биел.

Много хора има, които безжалостно бият своите животни където им попадне – по главата, по краката, по гърба и с каквото им попадне – с камшик, с въжета, с дърво. Ако можеха бедните коне, магарета и волове да проговорят като Валаамовата ослица, те биха казали на своя жесток господар: Защо ни биеш? Не виждаш ли, че ние вършим всичко, за което ни накараш! Ако сме слаби, дали не си виновет ти затова, че не ни храниш добре и достатъчно, а за сметка на това ни претоварваш с работа?

Божието Слово ни казва: „Праведният се грижи и за живота на добитъка си, а сърцето на нечестивците е жестоко“ (Притч. 12:10).

Който бие животните, върши голям грях! Животните не са създадени да бъдат бити, а да живеем с тях в мир и хармония, да ги гледаме и те да ни помагат.

И животните чувстват болка и обичат ласки. Добрата обноска влияе добре на животните и ги укротява.

Преди грехопадението животните мирно съжителствали с Адама в райската градина. Животните носят последиците от първородния грях, извършен от човека. Затова ние цял живот сме длъжни да се грижим за животните, с любов и внимание, и да им осигуряваме рая на земята!

Добрият човек се познава по това, че и към хората, и към животните е милостив. Не напразно народната поговорка казва за добрите хора, че и на мравката път правят.

Животните, особено по-кротките измежду тях, са беззащитни. Затуй Сам Бог тежко наказва безсърдечните техни мъчители.

Нека да обичаме и да се грижим за животните, които са едни от най-добрите ни приятели!

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal