Свети Йоан Кронщадски: О, какво прекрасно творение е човекът

Автор: Свети Йоан Кронщадски

О, какво прекрасно и скъпоценно творение е човекът! О, каква престройна и великолепна палма е човекът! О, човекът е най-доброто Божие творение! О, той е най-почетното Божие творение, което, като образ на Самия Бог, досточтим храм на Самия Бог, трябва да бъде неприкосновен за всичко нечисто! Да бягат от нас всички скверни, лукави и хулни помисли и помисли на съмнения. Ние сме Божии чада. Ние сме свети в Христа. Да държим, да пазим сърцата си в святост; та ръката на скверните и лукави духове по никакъв начин да не ни докосне, като одушевени Божии кивоти, да не докосне помислите и сърцата ни! Слово Божие и Боже, Който заради нас стана човек! Запази ни в Твоята светиня! Пресвята наша Главо! Не предавай сърцата и телата ни на скверния велиар, за да не ги осквернява с помисли, а винаги пребъдвай с нас и ни запазвай чисти и непорочни. Дай ни, Господи, винаги да имаме жива връзка с Теб, Пребожествената ни Глава, като членове на тялото Ти, връзка в сърдечните мисли, в молитвата и в делата. Отпадането на сърцата ни от Теб, Господи, е тъма и смърт, скръб и теснота, срам и унижение и духовна мерзост, а с Теб за нас има светлина, живот, мир, радост, простор за сърцето, дръзновение, и величие, и святост.

Източник: Зографски Монастир на Света Гора


 

Donate to Doxologia Infonews

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

 

Follow us on Twitter:

@doxologiainews

 

Follow us on Facebook page:

@doxologiainfonews

 

Join our Facebook group:

@doxologiainfonews.group

 

Follow us on Instagram:

@doxologiainfonews

 

Follow us on ВКонтакте:

@doxologiainfonews

 

Join our Telegram channel:

@doxologiainfonews

 

Subscribe to us on YouTube:

@doxologiainfonews